ปลาน้ำจืด Freshwater Fish

ปลาน้ำจืด (Freshwater Fish) หมายถึง ปลาที่อาศัยอยู่ได้ในเฉพาะแหล่งน้ำที่เป็นน้ำจืด คือ น้ำที่มีปริมาณเกลือหรือความเค็มละลายน้อยกว่าร้อยละ 0.5 เท่านั้น โดยอาศัยอยู่ในแม่น้ำ, คลอง พื้นที่ชุ่มน้ำต่าง ๆ ที่เป็นน้ำจืด เช่น ทะเลสาบน้ำจืด, บึง หนอง หรือลำธารน้ำตกบนภูเขาหรือในป่าดิบ

Advertisements

โดยโครงสร้างของปลาน้ำจืดนั้น จะมีแรงดันออสโมซิสในเลือดอยู่ในระดับสูงกว่าน้ำที่อาศัยอยู่มาก จึงทำให้มีการไหลของน้ำเข้าสู่ร่างกายและเกลือแร่แพร่ออกสู่น้ำภายนอกได้ง่าย โดยไม่ให้น้ำซึมผ่านเข้าสู่ร่างกายและออกจากร่างกายได้

แต่ทว่ากระบวนการดังกล่าวก็ยังไม่ดีพอ เพราะเหงือกซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่ปลาใช้หายใจมีน้ำไหลผ่าน เมื่อมีเหงือก น้ำก็มีโอกาสไหลผ่านเข้าสู่ภายในร่างกายได้ จึงกำจัดน้ำส่วนที่เกินที่ถูกดูดเข้าสู่ร่างกายออกสู่นอกร่างกายได้วิธีการขับถ่ายนำเอาปัสสาวะซึ่งมีความดันออสโมซิสต่ำกว่าเลือดออกสู่ภายนอกร่างกาย

Advertisements

ร่างกายส่วนใหญ่ของปลาน้ำจืดจะปกคลุมด้วยผิวหนังและเกล็ดซึ่งไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านนอกจากบริเวณที่เป็นเหงือกแลกเปลี่ยนก๊าซหายใจเท่านั้นที่น้ำผ่านได้ และโดยธรรมชาติปลาน้ำจืดไม่ดื่มน้ำเลย ซึ่งแตกต่างจากปลาทะเล เพราะการดื่มน้ำจะทำให้ร่างกายมีน้ำมากเกินความจำเป็น

ซึ่งจะมีน้ำบางส่วนไหลผ่านบริเวณปากและเหงือกเพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซหายใจก็จะมีโอกาสซึมเข้าไปในร่างกายได้บ้าง และเกลือแร่จากเลือดก็จะแพร่ออกมาทางเหงือกได้มากพอดู ปลาน้ำจืดจึงมีไตขับน้ำส่วนเกินออกไปเป็นปัสสาวะ และมีกลุ่มเซลล์พิเศษอยู่บริเวณเหงือกคอยดูดเอาเกลือแร่ต่าง ๆ ที่จำเป็นกลับสู่ร่างกาย

กดลิงค์เพื่ออ่านเรื่องของปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ

 1. ปลากราย หรือ ปลาหางแพน ( Spotted Featherback)
 2. ปลาสะตือ (Giant featherback)
 3. ปลากระสูบขีด (ปลากระสูบขีด)
 4. ปลากระโห้ (Siamese Giant Carp)
 5. ปลากระแห หรือ ปลาตะเพียนหางแดง (Schwanenfeld’s Tinfoil Barb)
 6. ปลากระทิงไฟ (Fire Spiny Eel)
 7. ปลาก้าง (Red-tailed Snakehead)
 8. ปลากาหรืออาจเรียกว่า ปลาเพี้ย (Greater Black Shark)
 9. ปลาตะพัด (Asian Arowana)
 10. ปลาตะเพียนขาว หรือ ปลาตะเพียนเงิน ( Common Silver Carp)
 11. ปลาตองลาย ( Blanc’s Striped Featherback )
 12. ปลาพลวง หรือ ปลาพลวงหิน ( Soro Brook Carp)
 13. ปลานวลจันทร์ ( Small Scale Mud Carp)
 14. ปลาน้ำเงิน หรือ ปลานาง (Common Sheatfish)
 15. ปลานิล (Nile Tilapia)
 16. ปลาแก้มช้ำ (Red-cheek Barb)
 17. ปลาเค้าขาว (Great White Sheatfish)
 18. ปลาเค้าดำ (Great Black Sheatfish)
 19. ปลาเทพาหรือ ปลาเฉิม (Chao Phraya Giant Catfish )
 20. ปลาเทโพ (Black Ear Catfish)
 21. ปลาชะโด (Giant Snake-head Fish)
 22. ปลาเสือพ่นน้ำ (Common Archer Fish)
 23. ปลาหางไหม้ หรือ ปลาฉลามหางไหม้ (Siamese bala-shark)
 24. ปลาพรม (Greater Bony–lipped Barb)
 25. ปลาเสือตอ (Siamese tiger fish)
 26. ปลาสร้อยขาว หรือ ปลาสร้อย  (Jullien’s Mud Carp)
 27. ปลาหมอตาล หรือ ปลาอีตาล (Temminck’s Kissing Gourami)
 28. ปลาหมอช้างเหยียบ หรือ ปลาหมอโค้ว (Striped Tiger Nandid)
 29. ปลาสลาด หรือ ปลาฉลาด (Grey Featherback)
 30. ปลากั้ง หรือ ก้าง (Channidae) 
 31. ปลาช่อนงูเห่า (Channa-aurolineatus)
 32. ปลาช่อน (Channa striata)
 33. ปลาช่อนข้าหลวง (Emperor Snakehead, Channa marulioides)
 34. ปลาช่อนดำ (Black snakehead)
 35. ปลาช่อนงูเห่าแม่น้ำโขง
 36. ปลากะสง (Blotched Snakehead)
 37. ปลาบ้า หรือ ปลาพวง (Hoeven’s Slender Carp)
 38. ปลาแรด (Giant Gourami)
 39. ปลาสลิดหรือ ปลาใบไม้ (Snake Skin Gourami)
 40. ปลากะพงขาว (Giant Perch)
 41. ปลาบึก (Mekong Giant Catfish)
 42. ปลาอัลลิเกเตอร์ (Alligator)
 43. ยี่สกไทย (Seven stripped carp)
 44. ปลาดุกปากกว้าง (Ogre Catfish)
 45. ปลาหว้าหน้านอ
 46. ปลาจิ้มฟันจระเข้แคระ
 47. ปลาหนวดพราหมณ์ 7 เส้น 14 เส้น
 48. ปลาตูหนา และ ปลาสะแงะ
 49. ปลาก้างอินเดีย
 50. ปลาหมอแคระขี้เซา
 51. ปลาหมอแคระแม่กลอง
 52. กระเบนราหูน้ำจืด
 53. ปลาลิ่น
 54. ปลาซ่ง

อ่าน : รู้จักปลาน้ำจืดให้มากขึ้น
อ่าน : ปลาน้ำจืด
อ่าน คู่มือตกปลาน้ำจืด

Advertisements
ผ่านสถานีประมงน้ำจืดราชบุรี