กระเบนราหูน้ำจืด สายพันธุ์ยักษ์ใหญ่ที่ต้องช่วยกันปกป้อง

รู้หรือไม่ว่าหากนับเฉพาะปลากระเบนที่พบในไทย มีมากถึง 84 ชนิด มันเป็นทั้งกระเบนน้ำจืดและน้ำเค็ม แต่กระเบนที่คนไทยรู้จักกันดีที่สุด คงเป็น กระเบนราหู นั้นเพราะชื่อเสียงของมันเป็นที่รู้กันดีว่า ปลากระเบนราหู คือปลากระเบนน้ำจืดใหญ่ที่สุดในโลก และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากปลากระเบนแมนตา

ปลากระเบนราหู

กระเบนราหูคือกระเบนน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นปลาที่นักตกปลาสายถึกจากทั่วโลกต้องการตกด้วยเช่นกัน ด้วยขนาดที่ใหญ่ และรูปร่างของมัน กระเบนราหูจึงเป็นปลาที่ยากจะเอาชนะได้

ที่ผ่านมากระเบนราหูมักถูกตกโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้จะถูกห้ามตกแล้วก็ตาม (มักมีข้ออ้างเรื่องตกเพื่องานวิจัย หรืออื่นๆ)

ปลากระเบนราหูน้ำจืด (Giant freshwater whipray) ชื่อวิทยาศาสตร์ Himantura polylepis เป็นปลากระเบนน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยปลากระเบนราหูมีน้ำหนักได้ถึง 600 กิโลกรัมกว้างได้ถึง 2.5–3 เมตร หรืออาจมากกว่านั้น มีความยาวตั้งแต่ปลายส่วนหัวจรดปลายหางที่บันทึกไว้ได้ใหญ่ที่สุดคือ 5 เมตร

ปลากระเบนราหู

เงี่ยงพิษของกระเบนราหู

Advertisements

กระเบนราหูมีเงี่ยงแหลมที่โคนหาง 2 ชิ้น ซึ่งในปลาขนาดใหญ่อาจยาวถึง 8–10 นิ้ว เมื่อหักไปแล้วสามารถงอกขึ้นได้ ในเงี่ยงมีสารที่มีลักษณะคล้ายเมือกลื่น มีสภาพเป็นโปรตีนมีฤทธิ์ในการทำลายเนื้อเยื่อ สำหรับปลาขนาดใหญ่ พิษนี้จะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับพิษของงูกะปะ ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้เมื่อถูกแทงเข้า

ปลากระเบนราหู
พิษนี้จะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับพิษของงูกะปะ

ที่อยู่อาศัยของกระเบนราหู

พบในแม่น้ำสายใหญ่ต่างๆ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำแม่กลอง, แม่น้ำบางปะกง, แม่น้ำโขง, บอร์เนียว, นิวกินี รวมถึงเคยพบในบึงบอระเพ็ดด้วย (แต่ปัจจุบันได้สูญพันธุ์หมดไปแล้ว) โดยสถานที่ ๆ มักพบตัวขนาดใหญ่ คือ แม่น้ำแม่กลอง บริเวณ 20 กิโลเมตรก่อนไหลลงสู่อ่าวไทย ในเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ๆ มักพบตัวขนาดใหญ่ คือ แม่น้ำแม่กลอง บริเวณ 20 กิโลเมตรก่อนไหลลงสู่อ่าวไทย ในเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

“มีข่าวการจับกระเบนราหูน้ำจืดขนาดใหญ่ได้ที่มาเลเซีย แต่ถูกฆ่า เมื่อช่วงเดือน พ.ค. ปี 2563 มีการโพสต์ภาพ ปลากระเบนราหูน้ำจืดขนาดใหญ่ได้ที่มาเลเซีย มันมีขนาดความยาว 4 เมตร และหนักถึง 280 กิโลกรัม แต่น่าเสียดายที่มันได้ตายไปซะแล้ว”

ปัจจุบันปลากระเบนราหูน้ำจืด เป็นสัตว์ที่หาได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ โดยสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ขึ้นทะเบียนมันอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) โดยเฉพาะในประเทศไทยกระเบนราหูน้ำจืดยักษ์ ถูกจัดว่าใกล้สูญพันธุ์อย่างมาก (Critically Endangered)

“ปลากระเบนราหูยักษ์” หนัก 400 กิโลกรัมที่อ่างทอง

10 ปลาน้ำจืด ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Advertisements