ปลาก้างอินเดีย ญาติใกล้ชิดก้างไทย

ถ้าพูดถึงปลาก้าง หรือปลากั้ง น้าๆ หลายคนน่าจะรู้จักกันมาบ้าง เพราะมันเคยมีอยู่มากมายในไทย และยังเจออยู่แทบทุกที่ๆ มีน้ำขังด้วย ถึงแม้ปลาก้างของไทยจะเริ่มน้อยลงมาก จนพบได้แค่ในเขตห่างไกลเมือง ใกล้ๆ ป่าภูเขาก็ตาม ส่วนปลาก้างอินเดียก็มีความคล้ายกับของเรา มาดูรายละเอียดของมันกันว่ามันต่างกับของไทยยังไง

Advertisements

ปลาก้างอินเดีย หรือ ปลากั๊งอินเดีย (Dwarf snakehead) ชื่อวิทยาศาสตร์ Channa gachua ปลาน้ำจืดขนาดเล็กในวงศ์ปลาช่อน (Channidae) มีรูปร่างและขนาดลำตัวคล้ายคลึงกับปลาก้าง (C.limbata) ที่พบในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มาก

แต่ทว่าปลาก้างอินเดียนั้นจะมีลำตัวที่ป้อมสั้นกว่า มีจำนวนเกล็ดที่ใต้ขากรรไกรล่างทั้งสองข้างเกล็ดเดียว มีขอบใต้ดวงตาสีแดง และไม่มีครีบท้อง การแพร่ขยายพันธุ์ ปลาเพศผู้จะเป็นฝ่ายอมไข่ในปากจนกว่าลูกปลาจะฟักเป็นตัว และดูแลลูกปลาใกล้ชนิดคู่กับปลาเพศเมีย

ปลาก้างอินเดีย สีสันบนลำตัวนั้นมีหลากหลายเช่นเดียวกับปลาก้าง มีการกระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยพบที่อินเดีย, รัฐอัสสัม, บังกลาเทศ, ปากีสถาน ไปจนถึงตอนใต้ของประเทศจีน

Advertisements

นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเช่นเดียวกับปลาก้าง และปลาช่อนเจ็ดสี (C. bleheri) ซึ่งเป็นปลาที่เป็นขนาดเล็กในวงศ์เดียวกันเช่นกัน

อนึ่งปลาก้างที่พบในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์รวมถึงประเทศไทย โดยมากจะใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Channa gachua เช่นเดียวกับปลาก้างอินเดีย แต่ทว่าข้อเท็จจริงแล้วปลาทั้ง 2 ชนิดนั้นมีความแตกต่างกันพอสมควร

แต่ทว่ายังไม่มีเอกสารหรือการยืนยันอย่างถูกต้องจากฝ่ายวิชาการ โดยในทัศนะของนักมีนวิทยาบางท่านเห็นว่า ปลาก้างชนิดที่พบในในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ สมควรใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Channa limbata

Advertisements