ปลาก้างอินเดีย ญาติใกล้ชิดก้างไทย

ถ้าพูดถึงปลาก้าง หรือปลากั้ง น้าๆ หลายคนน่าจะรู้จักกันมาบ้าง เพราะมันเคยมีอยู่มากมายในไทย และยังเจออยู่แทบทุกที่ๆ มีน้ำขังด้วย ถึงแม้ปลาก้างของไทยจะเริ่มน้อยลงมาก จนพบได้แค่ในเขตห่างไกลเมือง ใกล้ๆ ป่าภูเขาก็ตาม ส่วนปลาก้างอินเดียก็มีความคล้ายกับของเรา มาดูรายละเอียดของมันกันว่ามันต่างกับของไทยยังไง

ปลาก้างอินเดีย หรือ ปลากั๊งอินเดีย (Dwarf snakehead) ชื่อวิทยาศาสตร์ Channa gachua ปลาน้ำจืดขนาดเล็กในวงศ์ปลาช่อน (Channidae) มีรูปร่างและขนาดลำตัวคล้ายคลึงกับปลาก้าง (C.limbata) ที่พบในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มาก

แต่ทว่าปลาก้างอินเดียนั้นจะมีลำตัวที่ป้อมสั้นกว่า มีจำนวนเกล็ดที่ใต้ขากรรไกรล่างทั้งสองข้างเกล็ดเดียว มีขอบใต้ดวงตาสีแดง และไม่มีครีบท้อง การแพร่ขยายพันธุ์ ปลาเพศผู้จะเป็นฝ่ายอมไข่ในปากจนกว่าลูกปลาจะฟักเป็นตัว และดูแลลูกปลาใกล้ชนิดคู่กับปลาเพศเมีย

ปลาก้างอินเดีย สีสันบนลำตัวนั้นมีหลากหลายเช่นเดียวกับปลาก้าง มีการกระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยพบที่อินเดีย, รัฐอัสสัม, บังกลาเทศ, ปากีสถาน ไปจนถึงตอนใต้ของประเทศจีน

นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเช่นเดียวกับปลาก้าง และปลาช่อนเจ็ดสี (C. bleheri) ซึ่งเป็นปลาที่เป็นขนาดเล็กในวงศ์เดียวกันเช่นกัน

อนึ่งปลาก้างที่พบในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์รวมถึงประเทศไทย โดยมากจะใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Channa gachua เช่นเดียวกับปลาก้างอินเดีย แต่ทว่าข้อเท็จจริงแล้วปลาทั้ง 2 ชนิดนั้นมีความแตกต่างกันพอสมควร

แต่ทว่ายังไม่มีเอกสารหรือการยืนยันอย่างถูกต้องจากฝ่ายวิชาการ โดยในทัศนะของนักมีนวิทยาบางท่านเห็นว่า ปลาก้างชนิดที่พบในในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ สมควรใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Channa limbata

Advertisements