พบ ‘ค่างหน้าผี งู ทาก’ กับอีกมากกว่า 200 สายพันธุ์ใหม่แถบลุ่มแม่น้ำโขง

ค่างโปปา (Popa langur) ถูกพบบนเนินเขาสูงชันของภูเขาไฟที่ดับไปแล้วในเมียนมาร์ นอกจากค่างตัวนี้ ยังมีสัตว์สายพันธุ์ใหม่อีกราว 224 ชนิด ที่ถูกระบุโดยกองทุนสัตว์ป่าโลก ที่ถูกพบบริเวณที่ลุ่มแม่น้ำโขง

แม่น้ำโขง

ค่างที่มีวงกลมสีขาวที่ดูน่ากลัวรอบดวงตาเป็นหนึ่งใน 224 สายพันธุ์ใหม่ ที่อยู่ในรายการอัพเดทล่าสุดของกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) เกี่ยวกับภูมิภาคแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่ ..โดยรายงานของกลุ่มอนุรักษ์ดังกล่าว เน้นถึงความจำเป็นในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งที่อยู่อาศัยในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงเวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทยและเมียนมาร์

สายพันธุ์ที่ระบุใหม่ครั้งนี้ ถูกพบในปี 2020 แต่รายงานค่อนข้างล่าช้า โดยค่างตัวนี้ถูกเรียกว่าค่างโปปา (Popa langur) เนื่องจากมันอาศัยอยู่บนเนินเขาสูงชันของภูเขาไฟโปปา (Mt Popa volcano) ที่ดับแล้วในเมียนมาร์ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใหม่เพียงชนิดเดียวที่ถูกค้นพบ

ตามรายงานค่างโปปา จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ “ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง” เนื่องจากมีพวกมันอยู่เพียง 200 – 250 ตัวในธรรมชาติ และยังพบได้เฉพาะบริเวณเนินเขาสูงชันของภูเขาไฟโปปาอีกด้วย โดยปกติค่างชนิดนี้มีน้ำหนักประมาณ 8 กิโลกรัม

นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลื้อยคลาน กบและนิวท์ ปลาและพืชอีก 155 สายพันธุ์ ที่ระบุว่าเป็นชนิดใหม่ รวมถึงไผ่ที่รู้จักเพียงสายพันธุ์เดียวที่พบในลาว ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นจุดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่ง ช้างเอเชีย ซาวลา ซึ่งเป็นสัตว์หายากอย่างยิ่งที่เรียกว่ายูนิคอร์นแห่งเอเชีย และสัตว์อื่นอีกหลายพันชนิด

Advertisements
ในเวียดนามนักวิจัยยังพบกบเขา Ky Quan San ที่มีสีสันสดใสที่อาศัยบริเวณระดับความสูงมากกว่า 2,000 เมตร (6,500 ฟุต) บนยอดเขาซึ่งเป็นที่มาของชื่อของกบชนิดนี้

นอกจากสัตว์แล้ว ยังพบพืชที่ชื่อบีโกเนีย (Begonia ) ชนิดใหม่ที่มีดอกสีแดงและผลคล้ายเบอร์รี่ในพื้นที่สูงของเมียนมาร์ ซึ่งการขุดและตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย จนได้กลายเป็นภัยคุกคามที่เลวร้ายต่อพวกมัน

แม้ว่ามนุษย์จะบุกรุกเข้าไปในป่าเขตร้อนและเขตป่าอื่นๆ แต่แม่น้ำโขงส่วนใหญ่ยังคงมีการสำรวจเพียงเล็กน้อย และในแต่ละปีจะพบสายพันธุ์ใหม่หลายสิบชนิด ซึ่งเป็นความหวังที่ริบหรี่เมื่อสัตว์และพืชหลายชนิดที่สูญพันธุ์ไป

อ่านเรื่องอื่น

Advertisements
Advertisements