ปลาช่อนสายพันธุ์โหด ‘ไรเงียว’ ที่ไม่สามารถอยู่ในธรรมชาติไทยได้

ปลาช่อนเหนือ (Northern snakehead) หรือที่ญีปุ่นเรียกว่า "ไรเงียว" เป็นหนึ่งในปลาช่อนขนาดใหญ่ ดูเหมือนเมื่อโตเต็มที่ จะมีแค่ชะโดเท่านั้นที่ใหญ่กว่ามัน จุดเด่นของปลาชนิดนี้คือดุร้ายกับตัวใหญ่ แต่ถึงมันจะเรียกว่าปลาช่อน ก็ไม่สามารถอยู่ได้ในไทย .. มีคลิปท้ายเรื่อง

ปลาช่อนไรเงียว

ไรเงียวคือ..?

Advertisements

ปลาช่อนเหนือ หรือ ปลาช่อนอากัส หรือ ปลาช่อนจีนลายจุด ส่วนญีปุ่นเรียกปลาช่อนไรเงียว (Northern snakehead, Amur snakhead, Eastern snakehead) ชื่อวิทยาศาสตร์ Channa argus เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาช่อน (Channidae)
พบกระจายพันธุ์ในซีกโลกทางเหนือและเอเชียตะวันออก ในที่ๆ มีอุณหภูมิหนาวเย็น เช่น รัสเซีย, คาบสมุทรเกาหลี และจีน มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 90 เซนติเมตร มีอุปนิสัยดุร้าย (แต่ก็เกียจคร้าน เมื่อเทียบกับปลาช่อนในไทย) กินอาหารไม่เลือก ปรับตัวให้เข้ากับถิ่นที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

เป็นปลาที่นิยมรับประทานกันในร้านอาหาร หรือภัตตาคารทั่วไปในจีน, ไต้หวัน และฮ่องกง ในวัฒนธรรมเกาหลี ปลาช่อนเหนือมีชื่อเรียกในภาษาเกาหลีว่า “คามุลฉิ” (가물치; Gamulchi) ใช้เป็นอาหารยอดนิยมเพื่อสุขภาพ และเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว
Advertisements
แม้ว่าปลาชนิดนี้จะเป็นสายพันธุ์รุกรานที่ขึ้นชื่อในอเมริกา แต่คงหมดหวังหากจะได้พบกับปลาชนิดนี้ในธรรมชาติของประเทศไทย (คนไทยไม่ค่อยกลัวสายพันธุ์ต่างถิ่น) นั้นเพราะมันเป็นปลาที่ชอบอากาศเย็น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้พบมันในไทย แม้จะมีคนปล่อยมันลงในแหล่งน้ำธรรมชาติก็ตาม

อ่านเรื่องอื่น

Advertisements