ถ้ายังไม่เคยเห็นผลที่เกิดขึ้น เมื่อสมอเรือลากผ่านแหล่งหญ้าทะเล

สมอเรือไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับพื้นทะเลได้ โดยเฉพาะเมื่อมันตกลงมาบนแนวปะการัง หรือแหล่งหญ้าทะเล ที่เป็นสิ่งสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก มันจะลากและทำลายทุกสิ่งที่สมอลากผ่านไป และนี่คือคลิปแสดงความเสียหายที่หญ้าทะเลได้รับจากสมอทะเลขนาดค่อนข้างใหญ่

จากคลิปเป็นทะเลที่อยู่บริเวณเกาะ Formentera เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่ที่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ประเทศสเปน และเป็นการแสดงผลกระทบของการทิ้งสมอเรือลงบนหญ้าทะเล บอกเลยว่าดูเหมือนงานนี้นักดำน้ำจะไม่รู้ว่าสมอจะขยับ มันถูกลากผ่านแหล่งหญ้าทะเล และได้ขุดทำลายเป็นทางยาว ..ดูจากคลิป

ความสำคัญของหญ้าทะเลที่มีต่อโลก

หญ้าทะเลถือเป็นทรัพยากรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญมาก ในปัจจุบันแหล่งหญ้าทะเล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลและสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ อันได้แก่ กุ้ง หอย ปู และปลา หญ้าทะเลยังเป็นอาหารสำคัญของพะยูนและเต่าทะเล เป็นแหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน และที่อยู่อาศัยของปลา กุ้ง หมึก ปูม้า หอยชนิดต่างๆ ไส้เดือนทะเล ตลอดจนสัตว์เล็กๆ นานาชนิด และเป็นแหล่งอาหาร แหล่งทำมาหากินที่สำคัญของชุมชนชายฝั่งทะเล

หน้าที่โดยสรุปของหญ้าทะเลมีดังนี้

  1. เป็นผู้ผลิต (producer) ในระบบนิเวศ และโครงสร้างของแหล่งหญ้าทะเลมีความซับซ้อน เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย อนุบาลตัวอ่อน แหล่งหากิน และแหล่งหลบซ่อนศัตรูของสัตว์ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาทะเล กุ้งทะเลและปูม้า ไม่เพียงเฉพาะกลุ่มสัตว์น้ำขนาดเล็กที่กล่าวถึง แต่ยังมีสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น เต่าทะเล และพะยูน ที่พึ่งพาระบบนิเวศหญ้าทะเลอยู่
  2. ระบบนิเวศหญ้าทะเลยังเป็นแหล่งเชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศ จากป่าชายเลนกับแนวปะการังเข้าด้วยกัน มีความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ทางด้านการประมงของระบบนิเวศป่าชายเลนกับแหล่งหญ้าทะเล และแหล่งหญ้าทะเลกับแนวปะการัง มีความสัมพันธ์กันโดยมีการสนับสนุนธาตุอาหารไหลเวียนไปมาระหว่างระบบ
  3. เป็นแหล่งทำประมงที่สำคัญ ชาวประมงและชุมชนได้นำสัตว์ทะเลที่พบในแหล่งหญ้าทะเลเหล่านี้มาบริโภคและซื้อขายในท้องตลาด
  4. ลดความรุนแรงของกระแสน้ำที่พัดพาเข้าสู่ฝั่ง ทำให้อัตราการพังทลายของชายฝั่งลดลงโครงสร้างของแหล่งหญ้าทะเล ช่วยลดการฟุ้งกระจายของตะกอน ช่วยในการตกตะกอนของอินทรีย์วัตถุ ตะกอนดิน และกรองของเสีย และยังทำให้เกิดการหมุนเวียนและสะสมแร่ธาตุต่างๆ ในระบบนิเวศ

อ่านเรื่องอื่น