UK เตรียมห้ามต้มกุ้งที่มีชีวิตภายใต้กฎหมาย Sentient Being

กุ้งรวมทั้งล็อบสเตอร์เป็นหนึ่งในอาหารที่มนุษย์ชอบกินมากที่สุด โดยเฉพาะประเทศทางยุโรป โดยปกติล็อบสเตอร์มีข้อดีคือมันสามารถเก็บแบบมีชีวิตได้ง่ายกว่าปลาหรือสัตว์ประเภทอื่น เวลาพวกเขาจะนำล็อบสเตอร์มาทำอาหารก็อาจทำแค่โยนลงไปต้มแบบเป็นๆ แน่นอนมันดูสดและเป็นวิธีโหดร้ายที่ทำกันมานาน

ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม 2021 รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ออกกฎหมายเพื่อ รับรองสัตว์อย่างเป็นทางการว่าเป็นสิ่งมีชีวิต ในหลายแง่มุมของร่างกฎหมายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากการล่าแบบเกมกีฬา ผลักดันข้อกำหนดด้านพื้นที่ให้เหมาะสมกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม และห้ามไม่ให้ผู้คนนำสัตว์จำพวกไพรเมตมาเป็นสัตว์เลี้ยง

อย่างไรก็ตามกฎนี้นับเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง และไม่ได้ป้องกันใดๆ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัตว์มีกระดูกสันหลัง อย่างพวก หมึก แมลง และครัสเตเชีย และด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเพื่อไปยังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายอีกหลายชนิด

แม้ในทางวิทยาศาสตร์จะมีความเห็นที่คลุมเครือ จากการที่มูลนิธิสวัสดิภาพสัตว์อนุรักษ์ บอกว่าสัตว์เหล่านี้สามารถรู้สึกเจ็บปวด แต่จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ พบว่าสัตว์อย่างกุ้งรวมไปถึงล็อบสเตอร์มีระบบประสาทที่ไม่ซับซ้อน พวกมันคล้ายกับของแมลงและไม่มีโครงสร้างสมองที่จำเป็นที่จะรับรู้ความรู้สึก “ที่แท้จริง” ปฏิกิริยาของกุ้งล็อบสเตอร์ต่อการช็อกอย่างกะทันหันเป็นการตอบสนองต่อความเจ็บปวด “จริง” หรืออาจเป็นเพียงปฏิกิริยาสะท้อนพื้นฐานเท่านั้น

หากถึงเวลาเมื่อกฎหมายถูกแก้ไขเรียบร้อย ขั้นตอนการปรุงอาหารหลายๆ ชนิด รวมทั้งล็อบสเตอร์อาจเปลี่ยนไป พวกเขาต้องทำให้มันตายก่อน? มันจะดีกว่าโยนลงไปต้นเลยหรือไม่? แต่ก็คงดีกว่าที่ผ่านมา

อ่านเรื่องอื่น