ปลาเสือตอตู้นี้ ต้องมีถึงหลัก 10 ล้าน

ปลาเสือตอ เป็นหนึ่งในปลาที่หายากที่สุดและเพาะพันธุ์ยากที่สุดในโลก โดยเฉพาะ "ปลาเสือตอลายใหญ่" มันเป็นปลาที่ไม่สามารถหาได้อีกแล้วในธรรมชาติ และตู้ที่ผมเอามาให้ดูในคลิป เป็นปลาเสือตอที่มีราคาแพงมาก ลองดูคลิปกัน และสำหรับเรื่องราวทั้งหมดของเสือตอ น้าๆ สามารถกดอ่านที่ลิงค์ท้ายเรื่อง

เกี่ยวกับปลาเสือตอ

เสือตอ ชื่อภาษาอังกฤษคือ Siamese tiger fish ในไทยตอนนี้ที่เลี้ยงๆ กันส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์จากประเทศเพื่อนบ้าน นั้นเพราะในไทยไม่มีอีกแล้ว ที่สำคัญ เสือตอเป็นปลาที่เพาะพันธ์ได้ยากมาก โดยเฉพาะเสือตอ ลายใหญ่ มันเพาะพันธุ์ในฟาร์มได้ยากซะจนหลายสิบปีมานี้ ยังไม่รู้เลยจริงๆ แล้วมีฟาร์มที่เพราะได้หรือยัง (แต่มีคนบอกว่าต่างประเทศมีทำได้)

แหล่งกำเนิดและถิ่นฐานของปลาเสือตอ

ปลาเสือตอ และญาติพี่น้องของมันทั้งหมดจัดอยู่ในวงศ์ ปลาเสือตอ (Datnioididae) โดยแหล่งกำเนิดหลักๆ มี 3 แหล่ง

  1. แหล่งแรกคือปาปัวนิวกีนี ในประเทศอินโดนิเชีย ดังนั้นชื่อของมันก็คือ “ปลาเสือตอปาปัวนิวกีนี” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Datnioides campbelli ปลาชนิดนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าใดนักเนื่องจากความสวยงามสู้ ปลาเสือตอเขมรและปลาเสือตออินโดนีเชียไม่ได้
  2. แหล่งที่สองคือประเทศอินโดนีเชีย หรือที่เรียกกันว่า “ปลาเสือตออินโด” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Datnioides microlepis ซึ่งเป็นปลาชนิดที่มีขายกันทั่วไปในประเทศไทยทุกวันนี้ ปลาเสือตอจากอินโดนีเชียมีทั้งแบบที่เป็นลายใหญ่และลายคู่ แต่ในทางวิทยาศาสตร์จะจำแนกชนิดด้วยแหล่งที่มาของปลาเสือตอเท่านั้น โดยไม่มีการจำแนกชนิดตามลายของมันแต่อย่างใด ดังนั้นปลาเสือตอทั้งลายใหญ่และลายคู่จากอินโดจะใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นชื่อเดียวกัน
  3. แหล่งสุดท้ายคือ ในประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม ปลาลายใหญ่และลายคู่จากแหล่งนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เหมือนกันว่า Datnioides pulcher แต่ในวงการปลาเสือตอประเทศไทยจะเรียกปลาจากแหล่งนี้ว่า “ปลาเสือตอเขมร” เนื่องจากปลาที่ขายกันอยู่นั้นมาจากเขมร

นอกจากนี้บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาในไทย ยังค้นพบ “ปลาเสือตอลายเล็ก” อีกด้วย ในทางวิทยาศาตร์ก็แยกมันออกมาเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งโดยให้ชื่อว่า Datnioides undecimradiatus ในปัจจุบันมีการจับมาขายกันเป็นจำนวนมาก แต่เป็นที่น่ายินดีว่ากรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ปลาเสือตอลายเล็กได้แล้ว

อ่านเพิ่มเติม : ปลาเสือตอ อีกหนึ่งสายพันธ์ุ ที่อาจหาไม่ได้แล้วในธรรมชาติ