ทำไมหากไม่มี ‘เกาะเฟรเซอร์’ จะไม่มีเกรตแบร์ริเออร์รีฟ

เกรตแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) คือแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยความยาวมากกว่า 2 พันกิโลเมตร ทำให้เกรตแบร์ริเออร์รีฟ มีความสำคัญต่อโลกอย่างมาก แต่หลายอาจไม่ทราบว่า หากไม่มี "เกาะทรายขนาดใหญ่ที่สุดในโลก" ก็จะไม่มีเกรตแบร์ริเออร์รีฟเช่นกัน

เกาะเฟรเซอร์ เกรตแบร์ริเออร์รีฟ
Advertisements

เกาะเฟรเซอร์ (Fraser Island) หรือ K’gari เป็นเกาะทรายขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโก มันเป็นเกาะที่ยื่นออกมาจากแนวชายฝั่งของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของหนึ่งในระบบดริฟท์ตามชายฝั่ง (Longshore drift systems) ที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก

ถ้าไม่ใช่เพราะมีเกาะเฟรเซอร์ ทรายที่ระบบนี้พัดพามาก็จะเคลื่อนตัวไปทางเหนือ และตรงไปยังพื้นที่แนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟ ซึ่งเริ่มขึ้นทางเหนือเล็กน้อยของเกาะ และสุดท้ายทรายที่ว่านี้จะทับถมจนแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลกหายไป

Advertisements

ปริมาณทรายที่พัดมาตามชายฝั่งมีมากมายมหาศาล …ทรายประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร เคลื่อนที่ไปทางเหนือผ่านชายฝั่งแต่ละเมตรในทุกปี

เกาะเฟรเซอร์ มีบทบาทสำคัญในการส่งทรายนี้ไปยังมหาสมุทรลึก ทรายที่เคลื่อนตัวไปตามชายหาดทางตะวันออกจะเคลื่อนตัวข้ามไหล่ทวีปและลึกลงไปทางตอนเหนือของเกาะทันที

การวิจัยระบุว่าอายุของกาะเฟรเซอร์ มีมากกว่าเกรตแบร์ริเออร์รีฟ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าแนวปะการังเริ่มก่อตัวขึ้นหลังจากที่เกาะปกป้องมันจากทรายที่ลอยไปทางเหนือเท่านั้น

คลิปแสดงการเคลื่อนตัวของทราย

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาแนวปะการังดูเหมือนจะยังไม่เริ่มต้น จนกว่าตะกอนทรายที่พัดพามาจะถูกปิดกั้น ด้วยวิธีนี้ ชายฝั่งตะวันออกทั้งหมดของออสเตรเลียจึงเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวเดียว และเกาะเฟรเซอร์มีบทบาทสำคัญในการก่อตัวและปกป้องแนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์รีฟ

Advertisements

เกาะเฟรเซอร์ (Fraser Island) คือ?

เป็นเกาะบริเวณชายฝั่งทิศใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย อยู่ห่างจากเมืองบริสเบนไปทางทิศเหนือราว 200 กิโลเมตร (120 ไมล์) เกาะมีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร (75 ไมล์) และกว้างประมาณ 24 กิโลเมตร (15 ไมล์) เกาะได้รับลงทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกใน ค.ศ. 1992 ถือเป็นเกาะทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

เกรตแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) คือ?

ป็นพืดหินปะการังที่ยาวที่สุดในโลก ยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย หรือตอนใต้ของทะเลคอรัล เริ่มตั้งแต่แหลมยอร์ก (Cape York) ซึ่งอยู่ไกลขึ้นไปทางเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ ลงมาถึงบันดะเบิร์ก (Bundaberk) ทางตอนใต้ ครอบคลุมดูแลพื้นที่ 215,000 ตารางไมล์ หรือ 345,000 ตารางกิโลเมตร ของน่านน้ำรอบ ๆ แนวปะการัง และแนวปะการังใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ แนวปะการังเหนือ (Northern Reef) หมู่เกาะวิตซันเดย์ (Whitsunday Island) และแนวปะการังใต้ (Southern Reef)

แนวปะการังมีสิ่งชีวิตมากมาย ทั้งปะการังชนิดอ่อนและชนิดแข็งกว่า 350 ชนิด ตลอดจนปลาและสิ่งมีชีวิตในทะเลอีก 1,500 ชนิด

Advertisements

Longshore drift systems คืออะไร?

คือการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแนวชายฝั่งโดยการกระทำของคลื่น มันจะเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเข้าหาชายหาดในมุมที่เหมาะสม กระแสน้ำ (คลื่นที่เคลื่อนตัวขึ้นชายหาด) จะพัดพาวัสดุต่างๆ ขึ้นและเลียบไปตามขายหาดจนเป็นกระแสน้ำย้อนกลับ (คลื่นที่เคลื่อนตัวลงจากชายหาด) โดยจะพัดพาวัสดุกลับลงไปเป็นมุมฉาก จนเกิดเป็นแรงดึงดูด

กระบวนการนี้จะเคลื่อนวัสดุไปตามชายหาดอย่างช้าๆ และจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการกัดเซาะและการทับถม

อ่านเรื่องอื่น

Advertisements
แหล่งที่มาaustraliangeographi