งานวิจัย 40 ปี ชี้ ‘นกในอเมซอน’ กำลังปรับตัวจนมีขนาดเล็กลง

นักวิจัยศึกษาข้อมูลนกเขตร้อน 77 สายพันธุ์ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา และพบว่านกทุกตัวสูญเสียมวลกาย โดยบางสายพันธุ์สูญเสียน้ำหนักไปเกือบ 2% ต่อทศวรรษ หนึ่งในสามของสายพันธุ์ที่ศึกษาก็มีปีกที่ยาวขึ้นเช่นกัน

นกตัวเล็ก

จากเอกสารงานวิจัยหลายฉบับรายงานว่า “นกมีขนาดเล็กลง” แต่เนื่องจากนกตัวอย่างเป็นนกอพยพ จึงมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดความสับสนที่อาจทำให้นกเล็กลง เช่น เกิดจากการล่าสัตว์ การใช้ยาฆ่าแมลง หรือการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย

แต่กับการศึกษาใหม่ล่าสุด ที่ดำเนินการกับนกที่ไม่อพยพย้ายถิ่นในป่าฝนอันบริสุทธิ์ ซึ่งก็คือ “ป่าอเมซอน” ซึ่งผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม พวกเขาพบว่า นกมีขนาดเล็กลง และในตอนนี้สภาพอากาศที่อุ่นขึ้นเป็นเพียงสาเหตุเดียวที่ทราบในตอนนี้

การวิจัยเกิดขึ้นที่ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพของอเมซอน ในประเทศบราซิล นับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เพื่อเรียนรู้ผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่าที่มีผลต่อระบบนิเวศ นักวิจัยได้ใช้พื้นที่ห่างไกลเป็นพื้นที่ศึกษา

นักวิจัยหลายต่อหลายรุ่น ได้จับและตรวจสอบนกในพื้นที่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน พวกเขาจับนกด้วยตาข่าย ชั่งน้ำหนักและวัดปีกของพวกมัน จนตอนนี้พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนก 77 สายพันธุ์ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา และสรุปได้ว่าพวกมันตัวเล็กลง และหนึ่งในสามของพวกมันยังมีปีกที่ยาวขึ้น

นักวิจัยเชื่อว่าความร้อนของโลกอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ ตั้งแต่ปี 1970 ภูมิภาคนี้ได้อุ่นขึ้น 1.65 องศาเซลเซียส ในฤดูแล้งและ 1.0 องศาเซลเซียส ในฤดูฝน นอกจากนี้ ฤดูฝนก็เริ่มมีความชื้นมากขึ้น และฤดูแล้งก็แห้งแล้งมากขึ้นเช่นกัน

“นกสูญเสียมวลมากขึ้นอย่างรวดเร็วในฤดูแล้งหรือฤดูฝน นี่อาจเป็นการตอบสนองระยะสั้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เช่น การขาดน้ำฝน ทำให้จำนวนแมลงที่นกกินลดลง และเป็นผลต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้นกต้องปรับตัว”

นกส่วนใหญ่ในรายงานฉบับใหม่ซึ่งตีพิมพ์ใน Science Advances ใช้ชีวิตในรัศมีไม่กี่กิโลเมตร แต่นักวิจัยพบว่าบางชนิดตัวเล็กลงเกือบ 10% ในช่วง 40 ปีที่ทำการศึกษา

อ่านเรื่องอื่น

แหล่งที่มาnewscientist