หลับกลางอากาศ อย่าเล่นแบบนี้กับปลาช่อนตัวใหญ่

จริงๆ การให้อาหารแบบในคลิป ด้วยการคาบปลาตัวเล็กๆ เพื่อให้ปลามากินอาหารจากปากอาจไม่มีปัญหาอะไร ถ้าปลามีขนาดเล็ก แต่เพราะนี่คือปลาช่อนหนึ่งในปลาน้ำจืดใหญ่ที่สุดในโลก จริงๆ แล้วมันคือปลาเกล็ดน้ำใหญ่ที่สุดในโลก

ปกติแล้วปลาช่อนเป็นปลาที่กินเหยื่อด้วยความรวดเร็ว และรุนแรงมากๆ หากตัวไม่ใหญ่อาจไม่เป็นไร แต่ตัวใหญ่มันจะเหมือนเอาท่อนไม้ตีเข้าที่หน้า และหากโดนจะหลับกลางอากาศแน่นอน .. ดูคลิปด้านล่าง

 

ปลาอะราไพม่า (Arapaima)

หนึ่งในปลาขนาดใหญ่ที่คนไทยรู้จักกันดี เพราะมันหน้าตาคล้ายปลาช่อน และถูกนำเข้ามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในไทยนานแล้ว มันเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดที่แม่น้ำอเมซอน เป็นปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ไวมาก ภายในเวลาเพียง 1–2 ปี สามารถมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง 3–5 เท่าได้ ปลาที่โตเต็มที่เท่าที่มีการบันทึกสถิติไว้คือยาว 4.5 เมตร น้ำหนักกว่า 400 กิโลกรัม

ชาวพื้นเมืองจะเรียกว่า ปีรารูกู (pirarucu) ขณะที่ชาวพื้นเมืองที่ประเทศเปรูจะเรียกว่า ไปเช (paiche) โดยปลาชนิดนี้เป็นปลาที่ชาวพื้นเมืองใช้บริโภคกันในท้องถิ่น ในบางท้องที่มีการเพาะเลี้ยงกันเป็นปลาเศรษฐกิจ

อันนี้คลิปเต็มเปิดเผยภายหลัง

อ่านเรื่องอื่น