เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความลึกของเหยื่อปลอม

ระดับความลึกที่ปลาตามแหล่งหมายบ่อบึงธรรมชาติต่างๆ ออกหาอาหารกิน จะไม่อยู่ระดับคงที่อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่ผันแปรไปในแต่ละช่วงๆ ถ้าทำการตกปลาด้วยเหยื่อสดเหยื่อสูตรหรือเหยื่อนวดต่างๆ ก็จะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระยะของทุ่นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอระดับที่ถูกต้อง

แต่ถ้าเป็นตกปลาด้วยเหยื่อปลอม เหยื่อก็ต้องสลับสับเปลี่ยนชนิดของเหยื่อปลั๊กที่จะคัดเลือกมาใช้ให้ถูกต้องว่าจะเป็นเหยื่อชนิดผิวน้ำ ดำตื้นหรือดำลึก โดยไม่มีเหยื่อชนิดใดชนิดหนึ่งที่จะเป็นเหยื่อตัวหมานได้ตลอดทั้งปี แต่เหยื่อปลั๊กทุกยี่ห้อก็มิได้มีการระบุค่าตัวเลขเอาไว้ว่าเหยื่อตัวนั้นๆดำลึกจากผิวน้ำเท่าไร จะมีเพียงก็ค่าบอกสรรพคุณอย่างคร่าวๆ เท่านั้น เช่น deep runner หมายถึง เหยื่อดำลึก และนี่คือระดับความลึกโดยประมาณของเหยื่อปลั๊กชนิดต่างๆ ที่มีมือดีสปินควรรู้ไว้ เพื่อที่จะได้คัดเลือกเหยื่อมาใช้ได้ถูกต้องกับระดับความลึกที่ปลาออกล่าเหยื่อกิน

• เหยื่อผิวน้ำ (surface) = เหยื่ออยู่ผิวน้ำ – ลงลึกได้ไม่กี่นิ้ว
• เหยื่อดำตื้น (Shallow) = ดำลึกประมาณ 1 – 3 ฟุต จากผิวน้ำ
• เหยื่อดำปานกลาง (Medium) = ดำลึกประมาณ 4 – 5 ฟุต จากผิวน้ำ
• เหยื่อดำลึกปานกลาง (Medium – Deep) = ดำลึกประมาณ 6 – 8 ฟุต จากผิวน้ำ
• เหยื่อดำลึก (Deep) = ดำลึกประมาณ 10 – 12 ฟุต จากผิวน้ำ
• เหยื่อดำมาก (Very Deep) = ดำลึกประมาณ 12 – 15 ฟุต หรืออาจมากกว่า

การตั้งน้ำหนักเบรกด้วยความรู้สึก

ถ้าเราคัดเลือกใช้อุปกรณ์ให้มีความบาลานซ์หรือสมดุลกัน และตั้งน้ำหนักเบรกให้มีประมาณ 25% ของความทนแรงดึงของสายเอ็นที่ใช้อยู่ ไม่ว่าจะวัดเบ็ดอย่างแรงแค่ไหนหรืออัดเย่อกับปลาที่มีขนาดใหญ่โตเพียงใดก็ไม่มีทางที่สายเบ็ดจะขาดได้เลย

ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้วการตั้งปรับเบรกให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกเฉพาะตัวของนักตกปลาคนนั้นๆ มากกว่าและนี่ก้อเป็นวิธีการตั้งน้ำหนักเบรกโดยอาศัยความรู้สึกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่คิดค้นขึ้นมาโดยวิศวกรแห่งบริษัทผู้ผลิตสายเอ็นตกปลาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก แม้จะเป็นวิธีที่ไม่ได้ค่า 25% อย่างแม่นยำถูกต้อง แต่ถือได้ว่ามีค่าใกล้เคียงที่สุดวิธีหนึ่ง

ขนาดสาย 6-10 ปอนด์ : คลายเบรกให้อ่อนเล็กน้อย แล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยจับสายเอาไว้ เพิ่มน้ำหนักหรือปรับเบรกให้แข็งขึ้นทีละนิดๆ จนกว่าจะรู้สึกว่าเกือบไม่มีแรงดึงสายให้สปูลหมุนได้และสายที่จับเอาไว้ค่อยๆเลื่อนหลุดออกจากนิ้ว ก็จะได้ค่าน้ำหนักเบรกประมาณ 25% ของความทนแรงดึงสาย 6-10 ปอนด์
ขนาดสาย 15-20 ปอนด์ : ทำตามวิธีการเดียวกัน แต่เปลี่ยนมาใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับดึงสาย
ขนาดสาย 25-45 ปอนด์ : ทำตามวิธีการเดียวกัน แต่เปลี่ยนมาใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับดึงสาย
ขนาดสายตั้งแต่ 50 ปอนด์ขึ้นไป : ทำตามวิธีการเดียวกัน แต่เปลี่ยนมาใช้นิ้วสี่นิ้ว (ยกเว้นนิ้วโป้ง) จับดึงสายเอาไว้ในฝ่ามือ

การตั้งน้ำหนักเบรกด้วยความรู้สึกโดยวิธีนี้ ยิ่งมีความรู้สึกว่าต้องใช้แรงดึงสายมากน้ำหนักเบรกที่ต้องไว้ก็จะมีค่ามากตามไปด้วยซึ่งถ้าลองทำเพียงไม่กี่ครั้งจนมีความรู้สึกที่เคยชิน ก็จะทำให้ครั้งต่อไปสามารถตั้งน้ำหนักเบรกด้วยความละเอียดแม่นยำมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม Combat Crank เทพจิบอีกตัวที่น่าลอง