สำเร็จ ปลาสวายออกลูกเป็นปลาบึก

จริงๆ เรื่องที่มีการทดลองสวายออกลูกเป็นปลาบึก ผมได้ยินมานานแล้ว และนึกว่าสำเร็จไปนานล่ะ แต่จริงๆ แล้วเพิ่งจะสำเร็จและประกาศออกมาในเดือน มกราคม ที่ผ่านมา

ปลาสวายออกลูกเป็นปลาบึก ครั้งแรกในประเทศไทย ผลงานของนักวิจัย มทส. เตรียมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ในงานเกษตรแห่งชาติที่โคราช วันนี้ (8 มกราคม 2563) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ได้มีการโชว์ผลงานวิจัยปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ในปลา ซึ่งสามารถทำให้ปลาสวายออกลูกมาเป็นปลาบึกได้เป็นผลสำเร็จครั้งแรกในประเทศไทย

โดย รศ. ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงที่มาของงานวิจัยการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ในปลา (Germ cell transplantation) หรือ ปลาสวายอุ้มบุญเป็นผลสำเร็จ

Advertisements

สืบเนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยทำให้สิ่งแวดล้อมทางน้ำในปัจจุบันมีความเสื่อมโทรม ภาวะแห้งแล้ง ทำให้ปลาในธรรมชาติลดลง ปลาหลายชนิดอยู่ในภาวะใกล้จะสูญพันธุ์ นักวิชาการได้พัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ เพื่อรักษาสายพันธุ์ปลา ให้คงความหลากหลายของสายพันธุ์ปลา นอกจากนี้ในการเพาะเลี้ยงปลาหลายชนิดยังมีปัญหาด้านการเพาะพันธุ์ เช่น ปลาขนาดใหญ่ต้องมีบ่อขนาดใหญ่ ต้องใช้น้ำมากจึงจะสามารถเพาะพันธุ์ปลาได้

24 สายพันธ์ปลาช่อนธรรมดา ที่สวยดุดันระดับนางฟ้า

Advertisements
Advertisements