DIY วิธีทำหน้ากากอนามัย ภายใน 5 นาที

วิธีนี้น้าๆ ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับ โดยการใช้กระดาษทิชชูอย่างหนา แผ่นใหญ่ ที่มีขายทั่วๆ ไป พวกกระดาษทิชชูที่เอาไว้เช็คน้ำมันอะครับ อย่างพวก Scott กระดาษอเนกประสงค์ หรือคล้ายๆ กัน ด้วยหน้ากากแบบนี้เพียงพอสำหรับป้องกันไวรัสได้แล้ว

วิธีทำหน้ากากอนามัย ภายใน 5 นาที

วิธีนี้น้าๆ ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับ โดยการใช้กระดาษทิชชูอย่างหนา แผ่นใหญ่ ที่มีขายทั่วๆ ไป พวกกระดาษทิชชูที่เอาไว้เช็คน้ำมันอะครับ อย่างพวก Scott กระดาษอเนกประสงค์ หรือคล้ายๆ กัน ด้วยหน้ากากแบบนี้เพียงพอสำหรับป้องกันไวรัสได้แล้ว

หน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัย

 

DIY เปลี่ยนแท็บเปิดฝากระป๋อง เป็นตัวเบ็ดตกปลา