พระเจ้าช่วย Daiwa ZILLION 10 DEBUT รอบ 10

รอบ 10!! ในปีนี้ได้เห็นรอกเบทรอบ 9 ก็ว่าเร็วแรงกว่านรกแล้ว ในที่สุดก็มีดันเฟืองกันจนถึงรอบ 10 จนได้ จริงๆ ขอมูลตอนนี้ยังน้อยอยู่ ดูจากคลิปไปก่อนนะ
อ่าน วิเคราะห์ ZILLION 10 TWS