นักวิจัยจีนสร้างปลาคาร์พ ไม่มีกระดูกกล้ามเนื้อได้สำเร็จแล้ว

เมื่อไม่กี่วันก่อนนักวิจัยจีนจากสถาบันวิจัยการประมงเฮยหลงเจียง ประกาศว่าพวกเขาสามารถสร้างและเพาะพันธุ์ปลาคาร์พ Crucian ได้สำเร็จแล้ว ซึ่งปลาสายพันธุ์นี้ถือเป็นต้นสายของปลาทองชนิดหนึ่ง ความสำเร็จนี้ทำให้ปลาเหล่านี้ไม่มี "กระดูกกล้ามเนื้อ" หรือที่เราเรียกว่า "ก้างฝอย" ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างความรำคาญเมือกินปลา

Advertisements

แม้ปกติในจีนปลาคาร์พเหล่านี้ถือเป็นอาหารที่กินกันทั่วไป แต่มันก็ไม่ใช่สายพันธุ์ที่นิยมนัก เนื่องจากเป็นปลาที่มีก้างเยอะ อย่างไรก็ตามนักวิจัยของสถาบันวิจัยประมงเฮยหลงเจียง คิดว่ากระดูกของปลาเป็นปัญหา และพวกเขาก็คิดจะแก้ไขมัน โดยพวกเขาได้ระบุยีนสำคัญที่ควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูกสันหลังส่วนกล้ามเนื้อของปลาที่เรียกว่า bmp6

ภาพ A แสดงปลาคาร์พที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ส่วนภาพ B เป็นปลาที่ไร้กระดูกซึ่งไม่มีกระดูกแทรกระหว่างกล้ามเนื้อ

พวกเขาสามารถแยกและกำจัดยีนที่ว่านี้ ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือการสืบพันธุ์ของปลา ตั้งแต่ปี 2020 นักวิจัยเพาะพันธุ์ปลาคาร์พดัดแปลงพันธุกรรมได้ 35 ตัว และมีความสำเร็จ 19%

Advertisements

จากนั้นในปี 2022 ก็สามารถเพาะพันธุ์ได้เป็น 20,000 ตัว โดยมีความสำเร็จ 100% ในการเอากระดูกส่วนก้ามเนื้อของปลาออก …มันเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่ง

นอกจากกระดูกกล้ามเนื้อจะถูกเอาออกไป กระดูกส่วนอื่นๆ ของปลายังคงไม่บุบสลาย และหลังจากการนำกระดูกกล้ามเนื้อออก ปลาก็ยังเติบโตได้ดี หากมองดูเผินๆ พวกมันก็ไม่ต่างจากปลาคาร์พ Crucian แบบปกติเลย

สุดท้ายนักวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่า พวกเขายังไม่ทราบผมกระทบที่ชัดเจนว่า หากปลาเหล่านี้หลุดลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติจะเป็นเช่นไร แต่ถึงอย่างงั้น ปลาไม่มีกระดูก จะสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคปลาทั่วโลกได้ …และคาดว่าการวิจัยนี้จะเสร็จสิ้นภายในปี 2023

อ่านเรื่องอื่น

Advertisements