แบดเจอร์ ‘เทพแห่งการขุด’ สัตว์ที่ฝังวัวทั้งตัวเพื่อเก็บไว้กิน

เรื่องเริ่มต้นจากนักชีววิทยาด้านการอนุรักษ์ ได้ทิ้งซากสัตว์ในทะเลทรายและตั้งกล้อง เพื่อบันทึกภาพของสัตว์ที่จะกินของเน่า และพวกเขาพบว่ามีหมาป่าฝูงหนึ่งลากลูกวัวน้ำหนัก 50 ปอนด์ออกไป แต่หลังจากการค้นหาไม่นานก็ไม่พบร่องรอยของซากสัตว์ แต่สิ่งที่เขาเห็นมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน .. คลิปท้ายเรื่อง

แบดเจอร์ เทพแห่งการขุด
Advertisements

หลายคนอาจเจ้าใจผิดว่าแบคเจอร์คือฮันนี่แบคเจอร์ แต่จริงๆ แล้วมันเป็นสัตว์ที่ต่างกันมากๆ แม้มันจะอยู่ในวงศ์เพียงพอนเหมือนกัน และทั้งสองก็ชอบขุดดินเหมือนกัน เพียงแต่แบคเจอร์ ขุดดินเก่งกว่ามากๆ แล้วนอกจากแบคเจอร์จะชอบขุดดินเพื่อสร้างโพรงสำหรับหลบภัยแล้ว มันยังชอบขุดเพื่อเก็บเหยื่อเอาไว้กินนานๆ อีกด้วย

ซากวัวที่สัตว์อื่นลากมาทิ้งไว้

คลิปนี้แสดงช่วงเวลา 5 วัน ที่เผยให้เห็นแบดเจอร์อเมริกันตัวเดียว สามารถขุดอุโมงค์ใต้ซากลูกวัวจนทั้งหมดพังลงไปอในหลุม จากนั้นแบดเจอร์ก็ปิดซากให้มิดชิดและสร้างโพรงข้างๆ และมันกินเนื้อวัวเป็นเวลา 11 วันติดต่อกัน
เกี่ยวกับแบดเจอร์

Advertisements

แบดเจอร์ (badger) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับสัตว์กินเนื้อที่อยู่ในวงศ์เพียงพอน (Mustelidae)แบ่งออกได้เป็น 3 วงศ์ย่อย 4 สกุล (ดูในตาราง-แต่โดยมากแล้วจะหมายถึง แบดเจอร์ยุโรป ที่จะอยู่ในวงศ์ย่อย Melinae)

โดยทั่วไปแล้ว แบดเจอร์มีตัวขนาดค่อนข้างเล็กและอ้วน มีขาที่สั้น เหมาะสำหรับการขุดเป็นอย่างดี ใบหูมีขนาดเล็ก หางมีความยาวมาก หางของแบดเจอร์สามารถยาวถึง 18 ถึง 20 นิ้ว หรือขึ้นอยู่กับอายุ มีลายแถบเป็นการเตือนให้สัตว์ชนิดอื่นๆ ได้รู้ว่า เป็นสัตว์ที่แข็งแรง ดุร้าย และพร้อมที่จะปกป้องตัวเองได้ทุกเมื่อ

แบคเจอร์

ในการสื่อสารกับพวกเดียวกัน แบดเจอร์จะสร้างกลิ่นฉุนขึ้นมาจากต่อมที่อยู่ใต้หาง กลิ่นนี้ใช้สำหรับการปักปันอาณาเขตและสร้างสัญลักษณ์เฉพาะของครอบครัว

แบดเจอร์แต่ละตัวจะมีกลิ่นเฉพาะของตัวเอง และยังมีกลิ่นเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนกลิ่นซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง แบดเจอร์โตเต็มวัยที่ใช้เวลาอยู่นอกโพรงนาน จนกลิ่นเฉพาะกลุ่มจางหายไปก็เสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธ แบดเจอร์สามารถสร้างเสียงที่แตกต่างกันถึง 16 เสียง

Advertisements

ถิ่นที่อยู่อาศัย

แบดเจอร์จะอาศัยอยู่ในโพรงซึ่งขุดเองด้วยกรงเล็บตีน จากการค้นพบโพรงที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด มีขนาดเทียบเคียงได้กับวังเบลนิม โดยมีทางเข้าถึง 130 รู มีห้องถึง 50 ห้อง และมีอุโมงค์ทางเดินที่ทอดยาวถึง 800 เมตร

แบดเจอร์นั้นกระจายอยู่ทั่วโลก แบ่งกันไปตามแต่สกุลและชนิด (แบดเจอร์ที่พบในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และจีนตอนใต้ มีชื่อเรียกว่า หมาหริ่ง หรือหมาหรึ่ง จัดอยู่ในสกุล Melogale)

อ่านเรื่องอื่น

Advertisements