ชาฤาษีเขาใหญ่ พรรณไม้หายาก พบได้ที่เขาใหญ่แห่งเดียวเท่านั้น

นักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ พบ "ชาฤาษีเขาใหญ่" พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พรรณไม้ชนิดนี้จัดเป็นไม้ล้มลุกขึ้นบนหินทรายที่ระดับความสูง 100-150 เมตร และอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ตามระบบของ IUCN

ชาฤาษีเขาใหญ่
Advertisements

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายจรวย อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า นักวิจัยกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ประกอบด้วย ดร.สมราน สุดดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นายเสกสรร ไกรทองสุข นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนายพสิษฐ์ เอื้ออารีย์ ร่วมกับ ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ รศ. ดร.สราวุธ สังข์แก้ว อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตีพิมพ์ประกาศให้ชาฤๅษีเขาใหญ่ วงศ์ชาฤาษี (Gesneriaceae) เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก

ชาฤาษีเขาใหญ่

โดยใช้ชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Paraboea khaoyaica Kaitongsuk, Triboun & Sungkaew เผยแพร่ลงในวารสาร Gardens’ Bulletin Singapore เล่มที่ 73 หน้า 204 ค.ศ. 2021 ตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบเก็บจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

ชาฤาษีเขาใหญ่

สำหรับ “ชาฤาษีเขาใหญ่” เป็นไม้ล้มลุก ขึ้นบนหินทราย ริมลำธาร ในป่าไผ่และป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูง 100-150 ม. ดอกออกและผลในช่วงเดือนสิงหาคม–พฤศจิกายน พบเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีสถานภาพเป็นพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species) ตามระบบการจัดสถานภาพของ IUCN

Advertisements

ชาฤาษีเขาใหญ่ ลักษณะเด่นของ “ชาฤาษีเขาใหญ่” มีลำต้นสูงได้ถึง 25 ซม. มีใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 2.5-5.5 ซม. ยาว 6.5-15 ซม. ก้านใบยาวได้ถึง 2 ซม. ช่อดอก 1-3 ช่อต่อต้น ออกดอกที่ปลายยอด ช่อยกแขนง ดอกออกเป็นคู่ กลีบเลี้ยงสีเขียวถึงแดงอมม่วง กลีบดิอกสีขาวถึงม่วงอ่อน เกสรเพศผู้ 2 เกสร ผลรูปทรงกระบอกรูปกรวย บิดเล็กน้อย

อ่านเรื่องอื่น

Advertisements
แหล่งที่มาประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช