ตกปลา ด้วยขนมปัง เหยื่อเอนกประสงค์

วันนี้เอาเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ในกรรมวิธีใช้เหยื่อขนมปังของนัก ตกปลา เมืองนอกแถมให้อีกหน่อยเป็นการใช้เหยื่อขนมปังนวด ซึ่งเป็นเหยื่อที่เก่าแก่ที่สุด และใช้ได้ผลดีที่สุดกับปลาเกือบทุกชนิดในทุกกาลเวลา ถ้าเราผสมผสานกันในอัตราส่วนที่ถูกต้อง
ขนมปังที่จะนำมานวดนี้ต้องใช้ขนมปังเก่าค้างคืนอย่างน้อยที่สุดสี่วัน ในกรณีที่ขนมปังยังไม่ได้หั่นมาเป็นแผ่นจะต้องนำขนมผังก้อนนั้นหรือแผ่นนั้นมาเลาะเปลือกออกเสียก่อน แล้วจึงหั่นเป็นแผ่นเล็กๆ หนาประมาณหนึ่งนิ้ว จุ่มแผ่นขนมปังลงไปในน้ำ แล้วรีบเอาขึ้นหรือรีดน้ำออกไปทันที วางแผ่นขนมปังหมาด ๆ ลงในฝ่ามือข้างหนึ่งแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งบี้นวดให้เข้าเนื้อกันเป็นก้อนกลมๆ

เมื่อนวดขนมปังแต่ละแผ่นเข้าเนื้อกันดีแล้ว นำขนมปังนวดทั้งหมดมารวมกัน แล้วนวดให้เข้ากันเป็นก้อนใหญ่ๆ ถ้าเหยื่อแข็งแรงเกินไปก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อย เหยื่อขนมปังนวดนี้จะต้องนุ่ม แต่ไม่ถึงกับเละติดมือ ถ้านวดแล้วติดตามนิ้วมือจะต้องเติมขนมปังแผ่นลงไปอีก ก่อนนำมาเกี่ยวเบ็ดก็ควรบี้นวดอีกทีแล้วลองตีเหยื่อออกไป ถ้ากรอสายกลับมาเหยื่อยังติดเบ็ดอยู่ก็แสดง่าขนมปังนวดนั้นแข็งเกินไป แต่ถ้าเหวี่ยงไปแล้ว เหยื่อหลุดกลางอากาศก็แสดงว่าเหยื่อนุ่มเกินไป

การผสมขนมปังป่น
การผสมขนมปังป่นเพื่อทำให้เหยื่อเหนียวขึ้นควรทำในภาชนะที่สะอาดเพราะขนมปังที่จะนำมาเติมลงไปนี้จะต้องร่วน (ถ้าไม่ร่วนแสดงว่าขนมปังยังใหม่อยู่) ใส่เศษขนมปังร่วนทั้งหมดผสมคลุกเคล้ากับเหยื่อขนมปังนวดที่เตรียมไว้แล้ว ในอัตราส่วนที่ไม่ทำให้เหยื่อแข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไป ขนมปังสดๆ ใหม่ๆ จะนำมาทำเป็นเหยื่อขนมปังนวดไม่ค่อยได้ผลดีนัก เพราะเนื้อไม่ละเอียดยังเหนียวอยู่เมื่อนวดแล้วจะออกสีเทาอ่อนๆ ส่วนขนมปังเก่าที่ค้างคืนนั้น เนื้อจะไม่จับตัวเป็นก้อนและเมื่อนำมานวดยังคงสภาพเป็นสีขาวเช่นเดิม

เมื่อผสมนวดเสร็จแล้วจะต้องห่อเหยื่อไว้ในผ้าสะอาดและเก็บไว้ในกล่องพลาสติกอีกทีหนึ่ง เพื่อไม่ให้ถูกแดด ถ้าไม่ใช่เช่นนั้น พวกเศษเปลือกขนมปังจะคืนรูปหลุดแตกออกมาจากก้อนเหยื่อ ทำให้ไม่มีประโยชน์ในการใช้เป็นเหยื่อปลา

การผสมหัวเชื้อ
ในสมัยก่อนนักตกปลาเมืองนอกนิยมใช้พวกไขมันหรือน้ำมันชนิดต่างๆ และ Aniseed ผสมเติมเข้าไปในเหยื่อขนมปังนวด เพื่อเพิ่มแรงดึงดูดความสนใจให้ปลาเข้ามาหาเหยื่อได้เร็วขึ้น แต่ในปัจจุบันนี้พวกหัวเชื้อที่นับว่าได้ความสำเร็จมากที่สุด คือแป้งคัสตาร์ตที่ใช้ทำขนม ซึ่งจะเป็นแป้งอย่างไรนั้นก็คงต้องพึ่งพาคุณแม่บ้านที่มีฝีมือทางการทำเบเกอรี่ โรยแป้งคัสคาร์ดลงในชามแล้วนำขนมปังนวดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันทั้งก้อน จนกระทั่งเหยื่อขนมปังนวดออกสีเหลืองทั้งกลิ่นและสีจะช่วยดึงดูดปลาให้เข้ามาหาได้ดีที่สุด โดยเฉพาะพวกปลาเกล็ก

สำหรับนักตกปลาน้ำจืดทางภาคเหนือของอเมริกา นิยมใช้หนอนตัวอ่อนของแมลงผสมใส่เข้าไปเพื่อย้อมสีเหยื่อขนมปังให้เปลี่ยนสี
นักตกปลาเมืองนอกในปัจจุบันส่วนมาก เวลาจะออกไปตกปลาเขาจะเตรียมเหยื่อขนมปังนวด แห้งคัสตาร์ดและพวกสีย้อมติดตัวไปด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าทำไมปลาจึงมีปฏิกิริยาต่อสีสันต่างกัน ในสภาพอากาศและสภาพน้ำที่แตกต่างกันออกไป
ลักษณะของก้อนเหยื่อเมื่อนำมาเกี่ยวเบ็ด บางคนชอบปั้นเป็นรูปยาวรีอย่างลูกแพร์ แต่บางคนก็ชอบใช้เหยื่อก้อนเล็ก ๆ ก็คงจะเป็นเพราะว่าในการตกปลาเกล็ดนั้นเหยื่อก้อนเล็กที่สุดค่อนข้างจะได้ผลเร็วที่สุดนั่นเอง

การตีเหยื่อขนมปังนวด
เนื่องจากเหยื่อขนมปังนวดที่ใช้ได้ผลดีจะต้องค่อนข้างนุ่ม ดังนั้นการตีเหยื่อจึงต้องทำอย่างระมัดระวัง ในสาภาพการณ์ตกปลาทั่วๆไป การเหวี่ยงเหยื่อออกไปทางด้านข้างจะได้ผลดีกว่า การตีเหยื่อจะต้องทำอย่างนิ่มนวล อาการสะดุดเพียงนิดเดียวจะทำให้เหยื่อหลุดออกจากเบ็ดได้ และปัญหาในเรื่องนี้ส่วนมากจะเกิดขึ้นเมื่อต้องตีเหยื่อสวนลม เพราะเราต้องออกแรงเหวี่ยงอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามการใช้แรงตีเหยื่ออย่างเต็มที่นั้นก็ไม่ได้หมายพึงการสะดุดตลอดไปทุกครั้งถ้าเราทำอย่างนิ่มนวลและขนาดของตัวเบ็ดที่ใช้จะต้องมีความสมดุลกับขนาดเหยื่อ ซึ่งถ้าไม่สมดุลกันมันก็จะกลายเป็นตัวการสนับสนุนให้เหยื้อหลุดลอยออกไปได้ง่ายขึ้น ปัญหาเรื่องเหยื่อหลุดนี้เองที่ทำให้นักตกปลาหลายคนไม่นิยมใช้ขนมปังนวดเป็นเหยื่อตกปลา

การใช้เปลือกขนมปังรองก้นหรือบีบตัวเบ็ด
วิธีการเช่นนี้ใช้ได้ผลดีมากในแหล่งน้ำนิ่งตามบ่อบึงต่างๆ ที่พื้นใต้น้ำเป็นโคลนเลนหรือเต็มไปด้วยเศษหญ้าเน่าเศษสวะ เปลือกขนมปังที่นำมาใช้เกี่ยวเบ็ดด้วยจะต้องมีความสมดุลกับเหยื่อขนมปังนวดที่ใช้ ซึ่งจะทำให้เหยื่อจมลงใต้ผิวน้ำในเวลาเพียง 1-2 วินาที เท่านั้น แล้วจึงค่อยๆ จมลงอย่างช้าๆ ไปนอนอยู่บนพื้นเลนหรือพื้นหญ้าโดยไม่จมลงไปข้างใต้
เปลือกขนมปังที่ใช้ควรมาจากขนมปังใหม่ เกี่ยวรองก้นเบ็ดหรือท้องเบ็ดก่อนแล้วจึงใช้เหยื่อขนมปังนวดมาหุ้มก้านเบ็ด ข้อควรระวังคือถ้าใช้เหยื่อขนมปังนวดก้อนใหญ่เกินไป จะทำให้เหยื่อจมลงไปอยู่ใต้พื้นเลนหรือเศษหญ้าเศษสวะใต้น้ำได้
การใช้เปลือกขนมปังเป็นเหยื่อด้วยนั้นเหมาะกับการตกปลาขนาดใหญ่ ดังนั้นตัวเบ็ดจึงต้องใหญ่ตามด้วยในขนาดพอที่ปลายแหลมและท้องเบ็ดอื่นโผล่ออกมาจากเหลือขนมปัง ซึ่งเป็นสไตล์ของนักตกปลา

{{ reviewsOverall }} / 5 Users (0 votes)
ให้ความรู้ดี0
อ่านง่าย0
What people say... อ่านจบให้คะแนนหน่อยนะ
Order by:

Be the first to leave a review.

User AvatarUser Avatar
Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
อ่านจบให้คะแนนหน่อยนะ