นี้คือปลาที่อยู่ตรงข้ามกับปลานกแก้ว มันจะทำลายปะการังเพื่อทำฟาร์มสาหร่ายและเลี้ยงกุ้ง

ไม่ได้มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สร้างพื้นที่เพื่อเลี้ยงอะไรบางอย่าง โลกนี้มีมดที่เลี้ยงเพลี้ย หรือแมงมุมที่เลี้ยงกบ ตอนนี้มีงานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ไม่ใช่มนุษย์ โดยเฉพาะปลา Longfin damselfish (Stegastes diencaeus) ปลาชนิดนี้จะใช้กุ้งไมซิด ( Mysidium integrum ) เพื่อช่วยในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในฟาร์มของมันเอง

ปลาทำลายปะการังเพื่อปลูกสาหร่าย

Longfin damselfish จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการปกป้องสาหร่ายของมันจากสัตว์ทะเลอื่นที่พยายามจะกินมัน มันจะออกลาดตระเวนไปทั่วเพื่อคอยดูแล “แต่หากไม่มีอสังหาริมทรัพย์ฟรี ที่สามารถทำฟาร์มสาหร่ายได้พวกมันจะเริ่มดูดติ่งเนื้อในปะการังจนกว่าจะตาย และสาหร่ายก็เข้ามาแทนที่”

ปลาชนิดนี้จึงถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อแนวปะการังที่กำลังจะตาย ด้วยเหตุนี้ยิ่งพวกมันทำฟาร์มได้ดีเท่าไหร่ พื้นที่ฟาร์มก็จะยิ่งมากขึ้น แน่นอนว่ามันจะฆ่าปะการังได้มากขึ้นในกระบวนการดังกล่าว

“ปลานกแก้วเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กินสาหร่ายและมักจะกำหนดเป้าหมายไปที่ฟาร์มของ Longfin แต่ถึงแม้จะมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างปลาทั้งสองชนิด แต่ Longfin ก็มีความก้าวร้าวมากจนสามารถทำให้นกแก้วตกใจหนีไปได้”

Longfin damselfish จะปกป้องฟาร์มสาหร่ายของพวกมัน โดยเฉพาะจากปลานกแก้วที่ชอบเข้ามาใกล้

Longfin ที่ก้าวร้าวทำไมจึงทนต่อฝูงกุ้งได้?

งานวิจัยใหม่นี้ต้องการที่จะระบุว่าเหตุใด Longfin ซึ่งมักจะปกป้องสาหร่ายของพวกมันจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอย่างดุเดือด จึงทนต่อฝูงกุ้งไมซิด ที่ลอยอยู่เหนือฟาร์มของพวกมัน และจากการเฝ้าสังเกตุแนวปะการังยาว 30 เมตร พบว่ากุ้งไมซิด มักจะอยู่ใกล้กับปลา Longfin มากกว่าปลาชนิดอื่นๆ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ร่วมกันแนะนำ พอที่จะสรุปได้ว่า Longfin damselfish เป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัย และเพื่อแลกกับกุ้งไมซิดที่ให้ปุ๋ยแก่ฟาร์มของมันด้วย .. เพราะในโลกของสัตว์การได้รับสิ่งหนึ่งยอมต้องแลกมาด้วยสิ่งหนึ่ง

อ่านเรื่องอื่น