งานวิจัยพบ ปลาเทราต์กำลังติดยาบ้าที่ปนอยู่ในแหล่งน้ำ

นึกภาพไม่ค่อยออกเหมือนกันว่าต้องใช้ยาเสพติดมากแค่ไหนที่จะทำให้ปลาได้รับผลกระทบจากยาเหล่านั้น นักวิจัยที่นำโดย Pavel Horky นักนิเวศวิทยาพฤติกรรมจากสาธารณรัฐเช็ก มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตในปราก ตรวจสอบว่ายาเสพติดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปลาในระดับที่พบในแหล่งน้ำตามการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อไม่นานนี้ ลิงค์

ทีมงานได้นำเอาปลาเทราต์สีน้ำตาลจำนวน 40 ตัว ลงใยถังเก็บน้ำที่มีระดับยาบ้าเท่ากับที่พบในแหล่งน้ำจืดที่พวกมันอาศัยอยู่ โดยให้พวกมันอยู่ในถังนาน 8 สัปดาห์ก่อนจะย้ายไปในถังที่มีน้ำสะอาด

จากนั้่นนักวิจัยจะตรวจสอบปลาพวกนี้วันเว้นวัน เพื่อดูว่าพวกมันมีอาการขาดยาหรือไม่ โดยจะให้พวกมันเลือกระหว่างน้ำที่มียากับน้ำที่ไม่มี ผลคือปลาเทราต์ที่ใช้เวลาอยู่ในถังที่มียานาน 8 สัปดาห์ เลือกที่จะไปอยู่น้ำที่มียาหลังจากที่แยกออกมานาน 4 วัน

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพวกมันมีอาการทุกข์ทรมานจากการขาดยา พวกมันพยายามไปในที่ๆ มียาอยู่ และยังพบว่ามีร่องรอยของยาในสมองนานถึง 10 วัน หลังจากที่พวกมันได้รับยาจากการอยู่ในถังที่ผสมยาเอาไว้

นักวิจัยสรุปแม้แต่ยาที่ผิดกฎหมาย ที่ละลายอยู่ในแหล่งน้ำจะมีระดับต่ำมาก แต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้เช่นกัน ยาพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะมาในรูปแบบของเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ตามโรงงาน หรือแม้แต่ปล่อยออกมาโดยตรง สิ่งเหล่านี้จะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ

สิ่งนี้คือยาเสพติดที่สกัดได้จากน้ำที่ถูกระบายมาจากโรงงานโดยผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลกระทบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบนิเวศทั้งหมดได้ เนื่องจากผลกระทบที่ตามมามีความเกี่ยวข้องทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากรของสัตว์” เรื่องนี้จึงต้องจับตาดูกันต่อไป

อ่านเรื่องอื่น

Advertisements
Advertisements