นาซ่าเผยบริเวณ ‘หนาวที่สุดในโลก’ ปี 2022

วันที่ 18 ธันวาคม 2022 เพจ NASA’s Goddard Space Flight Center ซึ่งเป็นขององค์การอวกาศและการบินแห่งชาติสหรัฐ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเกี่ยวกับบริเวณที่อากาศหนาวที่สุดในโลก จากการตรวจสอบด้วยระบบดาวเทียมของนาซ่า

บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในโลกในตอนนี้คือ สันเขาสูงที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงแอนตาร์กติกตะวันออก เนื่องจากอุณหภูมิที่บริเวณสันเขาอาจลดต่ำลงถึง -135° F (ประมาณ -57.2° C) ระหว่างช่วงกลางคืนในฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิระดับนี้ แม้กระทั่งน้ำมันเชื้อเพลิงก็ยังกลายเป็นน้ำแข็ง

เมื่อปี 2013 ถือเป็นครั้งแรกที่นาซ่า รายงานถึงบริเวณที่หนาวที่สุดในโลก และที่ราบแห่งนี้ก็เป็นแชมป์ “บริเวณที่หนาวที่สุดในโลก” ติดต่อกันจนถึงทุกวันนี้

ศูนย์รวบรวมข้อมูลหิมะและน้ำแข็งแห่งชาติสหรัฐ ก็สรุปในทำนองเดียวกันว่า ที่ราบสูงแอนตาร์กติกตะวันออกเป็นพื้นที่ที่หนาวที่สุดในโลก หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมมากว่า 32 ปี โดยมีบริเวณที่มีลักษณะเหมือนโพรงในที่ราบสูงแห่งนี้ เป็นบริเวณที่หนาวที่สุด

บริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับสันเขาสูง ที่ทอดตัวจากฐานโดมอารักส์ ไปถึงฐานโดมฟูจิ ทีมนักวิจัยพบพื้นที่นี้มีลักษณะเป็นช่องหรือโพรงเล็กๆ กระจุกตัวกัน ซึ่งเคยวัดอุณหภูมิที่ลดต่ำลงมากที่สุด จากระบบดาวเทียมได้ที่ -136° F หรือ -93.2° C เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2010

แต่ยังไงก็ตาม แม้บริเวณนี้จะหนาวเย็นที่สุดในโลกแต่ก็ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ และสำหรับบริเวณที่หลานเย็นที่สุดในโลก และมีมนุษย์อาศัยอยู่คือ พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรีย ได้แก่ เมืองเวียร์ควายานสค์ (ในปี 1892) และเมืองโอมยาคอน (ในปี 1933) ซึ่งวัดอุณหภูมิที่ลดต่ำลงถึง -90° F หรือ -67.8° C

อ่านเรื่องอื่น

Advertisements
Advertisements