เปิดวันแรก เขื่อนราษีไศล พรานปลาเบ็ดกระชากเปิดปลาค้าวใหญ่

เขื่อนราษีไศล เป็นเขื่อนคอนกรีต มีบานประตูระบายน้ำ 7 บาน กั้นแม่น้ำมูลที่บ้านห้วย-บ้านดอน ตั้งอยู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เขื่อนเริ่มเก็บกักน้ำในปี พ.ศ 2536 กิจกรรมหนึ่งของนักตกปลาที่ชอบทำกันในแต่ละปีคือช่วงเวลาที่ประตูน้ำเปิด และได้เจอพรานปลาเบ็ดกระชากมารอกัน ดูคลิปความสนุกกัน

เขื่อนราษีไศล เป็นเขื่อนคอนกรีต มีบานประตูระบายน้ำ 7 บาน กั้นแม่น้ำมูลที่บ้านห้วย-บ้านดอน ตั้งอยู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เขื่อนเริ่มเก็บกักน้ำในปี พ.ศ 2536 กิจกรรมหนึ่งของนักตกปลาที่ชอบทำกันในแต่ละปีคือช่วงเวลาที่ประตูน้ำเปิด และได้เจอพรานปลาเบ็ดกระชากมารอกัน ดูคลิปความสนุกกัน