มีประโยชน์มาก การเลือกใช้ไส้เดือน กินเร็ว ตก ปัก ใช้แบบไหนดี

เห็นว่ามีประโยชน์มากๆ เลยขอเอามาแชร์ให้น้าๆ ที่ตกปลาได้เรียนรู้กัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับไส้เดือน เหยื่อพื้นฐานของนักตกปลา และต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมเองก็ไม่รู้ เพราะไม่เคยคิดถึงรายละเอียดเหมือนกัน ..ยังไงก็ลองดูคลิป และเนื่้อหาประกอบครับ

ในคลิปเป็นการสอนวิธีเลือกใช้ไส้เดือน 3 ชนิด ที่มักจะพบในไทย โดยจากคลิป นี้ๆ จะได้รู้ว่าไส้เดือนชนิดไหนเหมาะกับการเอาไว้ตกปลา ชนิดไหนเหมาะกับการปัก-ธงเบ็ด และแม้แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมลองดูจากคลิปครับ

เกี่ยวกับไส้เดือนดิน

Advertisements

ไส้เดือนดิน หรือไส้เดือน (earthworm) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมแอนเนลิดา ในอันดับย่อย Lumbricina มีลักษณะลำตัวเป็นข้อปล้อง พบได้ทั่วไปในดิน ใต้กองใบไม้ หรือใต้มูลสัตว์ เป็นสัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน มีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ

วิธีเลือกใช้ใส้เดือน “ปัจจุบันพบทั่วโลกประมาณ 4,400 ชนิด โดยแบ่งออกได้ตามลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัย”

กลุ่มอาศัยอยู่บริเวณหน้าดิน

  • กลุ่มอาศัยในดินชั้นบน ที่มีความลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร
  • กลุ่มอาศัยในดินชั้นล่าง ที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตร

ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศ เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากในการย่อยอินทรียสารในดิน และการเคลื่อนที่ในดินของไส้เดือน ถือเป็นการพรวนดิน ทำให้ดินมีช่องว่างที่จะเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่ดิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการปลูกพืช อีกทั้งยังใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากไส้เดือนอีกด้วย และนอกจากนี้แล้ว ไส้เดือนยังเป็นที่นิยมอย่างยาวนาน ใช้เป็นเหยื่อสำหรับตกปลา

ปัจจุบัน มีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพ และมีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับไส้เดือนให้มากและกว้างขึ้น

“ไส้เดือนชนิดที่มีความยาวที่สุดในโลกตามบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ คือ ไส้เดือนยักษ์แอฟริกา จัดเป็นไส้เดือนที่อาศัยอยู่ในดินที่ลึก มีความยาวสูงสุด 6.7 เมตร”

ปลิงแดงยักษ์ กับการกลืนกินที่น่าเหลือเชื่อ

Advertisements
แหล่งที่มาน้ำบานออนไลน์ ทีวี