ZILLION 10 SV TW รอกที่โปรใช้คำว่า Very Fast

คลิปที่สอง ต่อจากคลิป พระเจ้าช่วย Daiwa ZILLION 10 DEBUT มันจะเป็นรอกที่เก็บสายเร็วที่สุดของ Daiwa ที่จะวางจำหน่ายในปี 2020 ใครอยากได้เก็บตังค์รอได้เลย