การเริ่มต้นของ Aldebaran กับเส้นทางของมัน

ถ้าไม่รวมรุ่นถ้าไม่รวมรุ่นลิมิเต็ดอเดบารันออกมาแล้วทั้งหมด 5 รุ่น โดยรุ่นล่าสุดคือ Aldebaran MGL 2018 และในปี 2021 คาดว่าจะมี Aldebaran รุ่นใหม่ออกมาได้ใช้กัน

ถ้าไม่รวมรุ่นถ้าไม่รวมรุ่นลิมิเต็ดอเดบารันออกมาแล้วทั้งหมด 5 รุ่น โดยรุ่นล่าสุดคือ Aldebaran MGL 2018 และในปี 2021 คาดว่าจะมี Aldebaran รุ่นใหม่ออกมาได้ใช้กัน

Aldebaran 2009 Mg/mg7 R /L

Advertisements

 • Gear Ratio : 5.8 / 7.0
 • Weight : 155 g
 • Capacity : 10lb-120yds / 12lb-100yds
 • Ball Bearings : 8+1roller
 • MAXDRAG : 4.5 kg.
 • Line PerHandle Turn : 58/70 (cm)

Aldebaran 2012-2013 BFS XG

 • Gear Ratio : 8.0:1
 • Weight : 145 g
 • Capacity : 6lb-80yds
 • Ball Bearings : 8+1
 • MAXDRAG : 3.5 kg.

Aldebaran 2015

• Gear Ratio : 6.5 / 7.4
• Weight : 135 g
• Capacity : 12lb-80m
• Ball Bearings : 9+1
• MAXDRAG : 4.5 kg.

Aldebaran 2015 BFS XG limited

Advertisements

• Gear Ratio : 8.0
• Weight : 140 g
• Capacity : 0.235mm(US6lb)-45m(50yds)
• Ball Bearings : 8+1
• MAXDRAG : 3.5 kg.

Aldebaran BFS 2016

• Gear Ratio : 8.0
• Weight : 130 g
• Capacity : 8lb-45m
• Ball Bearings : 9+1
• MAXDRAG : 3.5 kg.

Aldebaran MGL 2018

• Gear Ratio : 6.5 / 7.4
• Weight : 135 g
• Capacity : 12lb-65m
• Ball Bearings : 9+1
• MAXDRAG : 4.5 kg.

อ่านเรื่อง อ่านเรื่องของอเดบารัน
อ่านเรื่องผ่ารอก Aldebaran 2009

Advertisements