Palomar Knot ง่ายและแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อ

เงื่อน Palomar ถือเป็นหนึ่งในเงื่อนที่ง่ายที่สุด ที่ใช้สำหรับผูกห่วง ข้อดีที่สุดของมันแน่นอนว่าผูกง่าย เพราะมีขั้นตอนที่น้อย และยังทำให้สายช้ำน้อยด้วย และหากอ้างอิงจากการทดสอบสายระดับ 15lb เงื่อน Palomar Knot เหมาะที่สุดกับสายเชือกถักมากที่สุด

Advertisements

เงื่อน Palomar ถือเป็นหนึ่งในเงื่อนที่ง่ายที่สุด ที่ใช้สำหรับผูกห่วง ข้อดีที่สุดของมันแน่นอนว่าผูกง่าย เพราะมีขั้นตอนที่น้อย และยังทำให้สายช้ำน้อยด้วย และหากอ้างอิงจากการทดสอบสายระดับ 15lb เงื่อน Palomar Knot เหมาะที่สุดกับสายเชือกถักมากที่สุด

ตารางแสดงความแข็งแรงของ Palomar Knot

Advertisements

อ่าน : ตารางแสดงค่าความแข็งแรงของเงื่อนผูกห่วง