Slim Beauty Knot เหมาะสำหรับต่อสายที่วัสดุและขนาดที่ต่างกัน

Slim Beauty Knot หรือเป็นเงื่อนที่ยอดเยี่ยม หากเป็นการต่อสายที่ใช้วัสดุและขนาดที่ต่างกัน โดยเงื่อนมีผู้เขียนหลายคนอ้างว่า มันเป็นเงื่อนที่ทดสอบแล้วได้เกือบ 100% หรือก็คือคะแนนเกือบเต็ม แต่มันเป็นเพียงการทดสอบสาย 30 lb เท่านั้น

Slim Beauty Knot หรือเป็นเงื่อนที่ยอดเยี่ยม หากเป็นการต่อสายที่ใช้วัสดุและขนาดที่ต่างกัน โดยเงื่อนมีผู้เขียนหลายคนอ้างว่า มันเป็นเงื่อนที่ทดสอบแล้วได้เกือบ 100% หรือก็คือคะแนนเกือบเต็ม แต่มันเป็นเพียงการทดสอบสาย 30 lb เท่านั้น

อ่าน : ต่อช็อคเสร็จใน 10 วิ ด้วยเงื่อน J Knots

Advertisements
Advertisements