‘หมู’ กายเป็นแพะ? หลังงานวิจัยใหม่ชี้ พวกมันผลิต CO₂ เทียบเท่ารถ 1.1 ล้านคัน

ก็พอจะเข้าใจว่าตอนนี้หมูป่าในอเมริกา เยอะสุดๆ เยอะขนาดที่ว่าใน 1 วัน หากมีเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถจับพวกมันได้เป็นร้อยตัว และด้วยเหตุนี้งานวิจัยจึงมุ่งไปที่หมูป่าที่กำลังรุกรานอเมริกาอย่างดุเดือด

นักวิจัยประเมินว่าสายพันธุ์รุกรานนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4.9 ล้านเมตริกตันต่อปี เพียงเพาะพวกมันขุดดินไปทั่ว และงานวิจัยใหม่นี้ระบุว่า ผลกระทบต่อสภาพอากาศของหมูป่าทั่วโลกนั้นเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรถ 1.1 ล้านคันต่อปี

“หมูมีถิ่นกำเนิดในยุโรปและบางส่วนของเอเชีย แต่พวกมันได้รับการแนะนำให้รู้จักไปทุกทวีป ยกเว้นแอนตาร์กติกา”

หมูดุร้ายจะขุดดินขณะค้นหาอาหาร ในกระบวนการนี้เปรียบเสมือน “รถไถขนาดเล็กที่กำลังไถดิน” การทำเช่นนี้จะทำให้จุลินทรีย์ในดินสัมผัสกับออกซิเจน จากนั้นจุลินทรีย์จะแพร่พันธุ์ในอัตราที่รวดเร็วและสามารถผลิตคาร์บอนในรูปของ CO₂ “เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลกกับดิน ไม่ว่าจะรูปแบบไหน มันสามารถส่งผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากดิน”

นักวิจัยคาดการณ์ว่าหมูป่ากำลังขุดดินแบบถอนรากถอนโคนบนพื้นที่มากกว่า 36,000 ตารางกิโลเมตร (14,000 ตารางไมล์) ในภูมิภาคที่พวกมันรุกรานอยู่

โอเชียเนีย (Oceania) คือพื้นที่ใหญ่สุดที่หมูป่ารุกรานอยู่ ประมาณ 22,000 ตารางกิโลเมตร อันดับสองคืออเมริกาเหนือ โดยหมูป่าในโอเชียเนียคิดเป็นกว่า 60% ของประมาณการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปี หรือเทียบเท่ากับรถ 643,000 คัน

ผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Global Change Biology ได้ดึงข้อมูลจากแบบจำลอง 3 แบบ แบบจำลองหนึ่งได้ทำนายความหนาแน่นของหมูป่าทั่วโลกจากการจำลอง 10,000 แบบ โดยอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับประชากรและที่ตั้งของหมูป่า

แบบจำลองที่สองแปลงความหนาแน่นของสุกรให้กลายเป็นพื้นที่รกร้าง และแบบจำลองที่สามจะประเมินปริมาณ CO₂ ที่ปล่อยออกมาเมื่อดินถูกรบกวน

Advertisements
“พื้นที่ๆ เป็นหนองพรุหรือดินสีดำ โดยเฉพาะที่มีความชื้นมาก จะเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน เมื่อหมูเข้าไปในบริเวณนั้น พวกมันมีโอกาสปล่อยคาร์บอนออกมามากกว่าปกติ”

สุดท้ายแล้วหมูป่าก็เป็นปัญหาของมนุษย์ เราได้นำพวกมันไปทั่วโลก และนี่เป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากสภาพอากาศที่มนุษย์เป็นผู้กระทำ

อ่านเรื่องอื่น

Advertisements
Advertisements