ข้อมูลสาย PE UVF SALTIGA Dura Sensor 8 Braid +Si2

SALTIGA Dura Sensor 8 Braid +Si2 หนึ่งในสายรุ่นดีสุดของ Daiwa ค่าตัว 300 เมตร ประมาณ 3000 เยน

Advertisements

SALTIGA Dura Sensor 8 Braid +Si2 หนึ่งในสายรุ่นดีสุดของ Daiwa ค่าตัว 300 เมตร ประมาณ 3000 เยน

• Reference number: 1.5
• Powerful: 26lb / 12kg
• Thread winding amount (m): 300
• Color: Every 10m x 5 colors (Lime Green / Orange / Purple / Pink / Saltiga Blue)

อ่าน : REVIEW YGK G-SOUL X8 UPGRADE

Advertisements