เปิดภาพ สัตว์ป่าหายาก เข้ามาใช้แหล่งฟื้นฟูน้ำ ‘เขาอ่างฤาไน’

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภาพถ่ายจากกล้อง cctv บริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าซับขนุน และป่าทุ่งกระทิง เพื่อติดตามการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสัตว์ป่า ภายหลังจากการจัดทำแหล่งน้ำ และการปรับปรุงแหล่งอาหาร

แหล่งฟื้นฟูน้ำเขาอ่างฤาไน

จากข้อมูลที่บันทึกได้พบว่า มีการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่า พบว่ามีสัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นช้าง วัวแดง กวางป่า หมูป่า ไก่ป่า นกป่านานาชนิด ฯลฯ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างมาก

การเห็นภาพสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนนั้น มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายของกลุ่มสัตว์ป่า ประกอบกับระบบการลาดตระเวนป่าของเจ้าหน้าที่ มีความเข้มข้น โดยหลังจากนี้ จะมีการวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับการดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเหล่านี้ เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติต่อไป

Advertisements

ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวมีการดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ โดยการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่า ด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ แหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมโป่งธรรมชาติ การจัดทำโป่งเทียม การปลูกพืชอาหารช้าง การปรับปรุงทุ่งหญ้า การปรับปรุงแหล่งน้ำ การจัดทำแหล่งน้ำ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน่ารู้เกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน

Advertisements

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2520 มีเนื้อที่ประมาณ 643,750 ไร่ หรือ 1,030 ตารางกิโลเมตร อยู่รอยต่อของ 5 จังหวัดได้แก่ อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา, อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว, อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง, อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ทรัพยากรสัตว์ป่า

  • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบรวมทั้งหมด 64 ชนิด จาก 50 สกุล ใน 23 วงศ์ ได้แก่ พญากระรอกดำ กระรอกหลากสี ชะนีมงกุฎ เก้ง เป็นต้น และมีที่สัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ช้าง กระทิง และวัวแดง เป็นต้น
  • สัตว์ปีก จำพวกนก สามารถพบได้ตลอดเวลาทั่วพื้นที่ประกอบด้วยนก 246 ชนิด 160 สกุลใน 64 วงศ์ นกป่าที่พบในพื้นที่ เช่น นกกาฮัง หรือนกเงือกใหญ่ นกเงือกกรามช้าง ไก่ฟ้าพญาลอ นกแต้วแล้วธรรมดา นกกระติ๊ดขี้หมู นกเขาใหญ่ นกปรอดสวน นกเอี้ยงสาลิกา และเหยี่ยวขาว เป็นต้น
  • สัตว์เลื้อยคลาน พบในพื้นที่รวม 53 ชนิด 40 สกุลใน 16 วงศ์ สัตว์ที่พบได้แก่ งูเขียวหัวบอน หรืองูง่วงกลางดง จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ จิ้งเหลนหลากลาย ตะกวด และงูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบจระเข้น้ำจืด และตะกอง หรือตัวลั้ง
  • สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก พบทั้งหมด 18 ชนิด 9 สกุลใน 5 วงศ์ สัตว์ที่พบได้แก่ เขียดหลังปุ่มที่ราบ เขียดตะปาด เขียดจิก กบหนอง อึ่งอ่างบ้าน และอึ่งอ่างแม่หนาว เป็นต้น
  • สัตว์น้ำ เช่น ปลาน้ำจืด ชนิดปลาที่พบไม่น้อยกว่า 23 ชนิดจาก 18 สกุลใน 13 วงศ์ ปลาที่พบได้แก่ ปลาแก้มช้ำ ปลาซิวควาย ปลาเนื้ออ่อน ปลาช่อน ปลากระดี่ ปลาหลด เป็นต้น
  • แมลง แมลงที่หายากได้ถูกได้ประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น ผีเสื้อภูฐาน สกุลผีเสื้อไกเซอร์ สกุลผีเสื้อถุงทอง สกุลผีเสื้อนางพญา ผีเสื้อรักแร้ขาว ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว สกุลผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ ด้วงดินปีกแผ่น สกุลด้วงดินขอบทองแดง สกุลด้วงคีมยีราฟ และสกุลกว่างดาว เป็นต้น

แมลงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน สามารถพบเห็นได้ในทุกๆ ที่ โดยเฉพาะในฤดูฝน แมลงที่พบมีจำนวน 106 ชนิด จาก 76 สกุลใน 12 วงศ์ กลุ่มที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ ผีเสื้อติ่งฉะอ้อน ผีเสื้อสะพายฟ้า ผีเสื้อหางติ่งแววมยุรา ผีเสื้อช่างร่อน ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง ผีเสื้อโยม่า ผีเสื้อโคคิโน ผีเสื้อเจ้าป่า ด้วงกว่างสามเขาจันทร์ เป็นต้น

อ่านเรื่องอื่น

Advertisements