San Diego Jam knot เงื่อนที่อาจมีที่มาจากเมืองชายฝั่งแปซิฟิก

San Diego Jam knot เป็นหนึ่งในเงื่อนที่ได้รับความนิยม มันเหมาะที่ใช้ผูกด้วยสายเชือกมากที่สุด เพราะมีความแข็งแรงถึง 127% แต่กับสายอื่นอย่าง Mono และ Fluoro ถือว่าทำได้น้อย

ตารางแสดงความแข็งแรงของ Triple Loop Knot

Advertisements

อ่าน : ตารางแสดงค่าความแข็งแรงของเงื่อนผูกห่วง

Advertisements