ค้นพบ ‘กบอกหนามน่าน’ กบสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดในไทย

ถือเป็นเรื่องน่ายินดี และยังเป็นเหมือนการบ่งชี้ถึงความหลากหลายทางชีวภาพในป่าของประเทศไทย เพราะอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ได้เปิดเผยการค้นพบกบสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดในประเทศไทย มันมีชื่อว่า "กบอกหนามน่าน" เป็นกบขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายคางคก สกุลเดียวกับ กบอกหนามจันทบูร

กบอกหนามน่าน

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ได้ร่วมทำการศึกษาวิจัยความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของไทย” หรือ “Species diversity assessment of amphibians on north-west Thailand” โดย ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ผู้ร่วมวิจัยโครงการ นายฉัตรชัย โยธาวุธ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ได้ค้นพบกบชนิดใหม่ที่มีการรายงานการกระจายพันธุ์เข้า มาในเขตพื้นที่ประเทศไทยอีกหนึ่งชนิด นั้นคือ “กบอกหนามน่าน (Quasipaa veucospinosa)” มันเป็นกบขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายคางคก

โดยกบอกหนามน่าน มีรูปร่างที่คล้ายกับเพื่อนร่วมสกุล ที่พบในแถบภาคตะวันออก คือ กบอกหนามจันทบูร (Quasipaa fasciculispina) แต่มีหลายอย่างที่แตกต่างกันชัดเจน และได้เผยแพร่ลงในวารสาร BiodiversityData Journey เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

กบอกหนามน่าน

Advertisements

ทั้งนี้การค้นพบดังกล่าว มีส่วนสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกบ ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ด้านการศึกษา ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่บ่งบอกถึงความอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงยังทำให้ได้มีศึกษาพันธุกรรมสัตว์ใหม่ๆ อีกด้วย ซึ่งการค้นพบเหล่านี้ มีประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทย งานวิจัยของไทย ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ต่อไป

อ่านเรื่องอื่น

Advertisements
Advertisements
แหล่งที่มาdnp