ชานนา ไซยาโนสปิลอส หนึ่งในปลาช่อนที่มีคนรู้จักน้อยที่สุดในโลก

ชานนา ไซยาโนสปิลอส (Channa cyanospilos) เป็นปลาช่อนที่มีชื่อสามัญว่า Bluespotted Snakehead แอคแมวเลยขอเรียกมันว่า "ปลาช่อนจุดน้ำเงิน" มันเป็นปลาช่อนที่เกือบจะไม่มีตัวตน เพราะมีข้อมูลและรูปภาพที่แท้จริงของปลาเพียงเล็กน้อย แต่ไม่เป็นไร! เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่รู้ในตอนนี้กัน

ปลาช่อนหายาก

ปลาช่อนจุดน้ำเงิน (Bluespotted Snakehead) เป็นหนึ่งในปลาที่อยู่ในวงศ์ปลาช่อน (Channidae /ชาน-นา/) ซึ่งในตอนนี้มีประมาณ 30 ชนิด และหนึ่งในชนิดที่หายากมากก็คือปลาช่อนจุดน้ำเงินตัวนี้นิเอง

Channa cyanospilos ปลาถูกจับได้ที่ อินโดนีเซีย แม่น้ำเล็มบัง จังหวัดอาเจะฮ์ / cr. Muchlisin, Z.A.

ปลาช่อนชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดที่เกาะสุมาตรา และอาจพบได้ในในคาบสมุทรมาเลเซียและบอร์เนียว แต่ถึงรู้ว่ามันอยู่ที่นั้นแต่ก็มีน้อยคนที่เคยได้เห็น

มันเป็นปลาที่ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร มีครีบหลัง 38 – 43 , ครีบก้น 24-26, เกล็ดเส้นข้าง 51-55, มีเขี้ยวขนาดเล็ก 8 เขี้ยวที่กรามล่าง และลักษณะสำคัญคือมีจุดน้ำเงินซีดๆ ตั้งแต่ส่วนท้ายของคอถึงโคนหาง

เคยคิดว่าเป็นปลาช่อนดำ

Advertisements

ในอดีตเคยมีการจำแนก “ปลาช่อนจุดน้ำเงิน (Channa cyanospilos)” เป็นชนิดเดียวกับ “ปลาช่อนดำ (Channa cyanospilos)” เนื่องจากทั้งสองมีความเหมือนกันอยู่หลายส่วน ทั้งรูปร่างและขนาดและยังมีจุดเล็กๆ ที่คล้ายกัน

แต่หลังจากการตรวจสอบโดยละเอียด ด้วยการเปรียบเทียบทางกายภาพในลักษณะเฉพาะของ C.cyanospilos จึงสามารถแยกจาก C.melasoma ได้ด้วยความยาวของขากรรไกรล่าง ซึ่ง 5% เป็นความยาวมาตรฐานของ C.cyanospilos และ 12 – 13% เป็นของ C.melasoma

จุดหรือจ้ำสีน้ำเงินอ่อนในบริเวณคอของ C. cyanospilos นั้นคล้ายกับของ C. melasoma แต่หากเทียบกับ  C.striata (ปลาช่อนทั่วไป หรือปลาช่อนนาบ้านเรา) ไม่มีจุดสีน้ำเงินที่บริเวณคอ แต่จะมีแถบและจุดสีน้ำตาลแทน

เป็นปลาที่ชอบอาศัยในป่าที่มีแหล่งน้ำสีแดงดำที่เต็มไปด้วยใบไม้และนิ่งสงบ

ปลาช่อนชนิดนี้เป็นปลานักล่าที่อาศัยอยู่ในป่า ที่มีน้ำที่ค่อนข้างดำแดง ที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้ง โดยมีค่า ค่า pH 6-7.5 กระแสน้ำที่นิ่ง และดูเหมือนมันจะอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิ 22-28˚C …และนี่คือทั้งหมดที่รู้เกี่ยวกับมันในตอนนี้

  • Species name : Channa cyanospilos
  • Synonym : Ophicephalus cyanospilos
  • Common name : Bluespotted Snakehead
  • Family : Channidae
  • Order : Perciformes
  • Class : Actinopterygii
  • Maximum size : 20 cm / 8 inches
  • Environment: freshwater
  • Water parameters : Temperature 22-28˚C / 72-82˚ F; pH 6-7.5

อ่านเรื่องอื่น

Advertisements