Triple Loop Knot เงื่อนผูกห่วงที่เหมาะกับสาย Fluoro มากที่สุด

Triple Loop Knot เป็นเงื่อนที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษกับสาย Fluoro เพราะมันมีความแข็งแรงถึง 131.6% แต่กับสายเชือกมีเพียง 114.8% เท่านั้น และกับ Mono 123.3% มันจึงเป็นสายที่เหมาะมากหากผูกกับลูกหมุน หรือตัวเบ็ดที่เป็นตูดห่วงด้วยสาย Fluoro

ตารางแสดงความแข็งแรงของ Triple Loop Knot

อ่าน : Berkley Braid Knot

แหล่งที่มาknotsforfishing