ปลาขยุยโรคี่ ‘Akysis patrato’ ปลาชนิดใหม่พบในลุ่มน้ำแม่กลอง

จากเพจ "One Community Project" เล่าเอาไว้ว่า วันหนึ่งของการสำรวจ “ปลาน้ำจืด” เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อย เมื่อปี 2563 เยาวชนโครงการ One Community ได้พบปลาชนิดหนึ่ง ที่มีรูปร่างแปลกๆ ปนมากับปลาอีด และปลาสายทอง หลังจากนั้นได้ส่งรูปให้ผู้เชี่ยวชาญปลาหนังเพื่อเช็ครายละเอียด และตามมาด้วยการจัดทำคำบรรยายตามหลักสากล ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา

Advertisements

วันนี้ปี 2565 ปลาที่ส่งไปนั้น ได้ชื่ออย่างเป็นทางการแล้ว.. มันจะถูกเรียกว่า “ปลาขยุยโรคี่ Akysis patrator” โดยคำว่า “Patrator” มีความหมายว่า “การเชื่อมต่อ”

และเนื่องจากไม่เคยมีการจัดทำรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับปลาสกุลนี้มาก่อน การค้นพบปลาขยุยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบ่งชี้ถึงการเชื่อมต่อและการกระจายของปลาสกุลนี้ในเขตอินโดจีนและเขตลุ่มน้ำทางใต้

ปลาขยุยโรคี่' Akysis patrato

Advertisements

ปลาขยุยโรคี่ (Akysis patrator Ng, Pawangkhanant & Suwannapoom, 2022) ได้รับอธิบายว่าถูกพบในระบบของแม่น้ำแม่กลองบริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้พบกับปลาในสกุล Akysis

สำหรับ Akysis patrato สายพันธุ์ใหม่นี้ มีลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ลายสีน้ำตาลช็อกโกแลตเลอะๆ ฐานครีบไขมันด้านหน้ายาวเกือบถึงฐานครีบหลัง

สำหรับปลาขยุย ในภาษากะเหรี่ยง เรียกว่า ยาช่า ယျးဆာ จัดเป็นปลาในกลุ่มปลาหนัง (Catfish) พวกเดียวกับ ปลากด ปลาแขยง ปลาดุก แต่มีขนาดเล็ก เงี่ยงคมมีหนามแหลมเป็นหยัก และมีต่อมพิษเล็กๆ จนเป็นที่มาของคำแปล ในภาษากะเหรี่ยงว่า “ปลาที่ทำให้เกิดความเจ็บปวด” โดยลักษณะตามตัวจะมีตุ่มสากเล็กๆ กระจัดกระจาย

Akysis patrator Ng, Pawangkhanant & Suwannapoom, 2022

เป็นปลาที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยตามลำธารน้ำไหลที่มีสภาพธรรมชาติดี จึงเป็นอีกข้อบ่งชี้หนึ่งถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในธรรมชาติโดยรอบที่มาจากการร่วมกันรักษาให้คงไว้ได้เป็นอย่างดี

Advertisements

ที่มา : One Community Project , หนังสือปลาน้ำจืดไทย by Nonn Panitvong

อ่านเรื่องอื่น

Advertisements