Double Uni Knot (Burke Knot) เงื่อนพื้นฐานผูกได้ดีทั้งช็อคและตูดห่วง

Double Uni Knot (Burke Knot) เป็นเงื่อนที่สามารถผูกได้ทั้งกับตูดห่วงและต่อช็อค แน่นอนว่าทั้งสองจะมีวิธีการผูกที่ต่างกัน โดยในคลิปเป็นการผูกตูดห่วง โดยใช้สาย 2 เส้นผูกพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้ตรงจุดเชื่อมต่อจึงแข็งแรงมาก มันเป็นเงื่อนที่แข็งแรงถึง 133% หากผูกด้วยเชือก (Braid) สำหรับการผูกด้วย Mono และ Fluoro จะไม่เหมาะกับเงื่อนนี้

ตารางแสดงความแข็งแรงของ Triple Loop Knot

อ่าน : ตารางแสดงค่าความแข็งแรงของเงื่อนผูกห่วง